About us

 

Our vision is to use all organic waste from the food chain and upgrade its quality to produce safe valuable resources for sustainable food production. Simultaneously with the waste being upgraded to valuable resources, the negative environmental impacts can also be minimized. Our work looks towards upgrading wastes such as toilet waste, food waste, animal manure, crop residues, etc. into value-added end products while simultaneously minimizing their environmental impact.

Follow the link below to read about activities within our group and for contact information https://www.slu.se/en/departments/energy-technology/research/environmental-engineering 


Vår vision är att nyttja allt organiskt avfall från livsmedelskedjan som värdefulla resurser för hållbar produktion av mat. Visionen gäller allt organiskt avfall från hela livsmedelskedjan; toalett- och mat-avfall liksom gödsel, skörderester etc. Samtidigt som utvinningen av värdefulla resurser ur avfallet ska maximeras, ska den negativa miljöbelastningen minimeras.

Följ länken för att läsa mer om aktiviteter inom vår grupp och för kontaktinformation: https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/forskning/enheten-for-kretsloppsteknik