2020 Rich Earth Virtual Summit: Återvinna urin som en resurs

En grupp av oss deltog i årets Virtuella toppmöte om återvinning av urin som en resurs. De viktigaste punkterna:

  1. Ett torkat urinbaserat gödselmedel är mycket eftertraktat
  2. Stäng toalettlocket när du spolar – hjälper till att förhindra spridning av patogener
  3. Det finns en möjlighet till förändring som sker globalt
    • Människor behöver bättre tillgång till sanitetstjänster som inte är baserade på avlopp
    • Befintliga avloppsreningsverk runt om i världen (Uppsala / Paris / Montreal / Mumbai) når kapacitet och / eller uppfyller inte rengöringsstandarderna
  4. Urinavledning, behandling och återcirkulation kan bidra till säkrare toaletter och öka kapaciteten hos befintliga avloppsreningsverk
  5. De flesta tekniker för urinbehandling är fortfarande omogna och behöver stöd för att testas i större skala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *