BSF larver som kycklingfoder

I sommar levererade BSF-uppfödningen 40 värphöns med 25 kg levande larver per vecka. Experimentet sträckte sig över 14 veckor och i slutändan hade totalt 350 kg levande larver levererats som näringsrikt kycklingfoder! Hönorna delades upp i tre experimentgrupper, förutom en kontrollgrupp, varvid varje grupp hade olika dieter: Ett standardfoder för höns med en substitution på 10%, 20% och oändlig tillgång av larver gavs för att utvärdera effekten på hönsen. De övervakades regelbundet med veckovisa mätningar av hönsens kroppsvikt, äggproduktion och foderförbrukning. Mängden konsumerade larver uppmättes dagligen och äggkvalitets- och beteendedata samlades också in. Forskarna kommer att använda resultaten av denna studie för att välja den diet som innehåller den högsta substitutionen av protein från soja till BSF-larver samtidigt som de bibehåller lämplig äggproduktion och hönsvälfärd.

Ett uppföljningsexperiment kommer sedan att använda den valda dieten och testa det bästa sättet att presentera levande larver för hönsen med målet att få hönsen att spendera så mycket tid som möjligt på att bedriva foderbeteende istället för onormala beteenden som vanligtvis observeras i äggfarmarna.

For more information regarding the project, contact Dr. Fernanda Tahamtani (chicken) or Viktoria Wiklicky (BSF).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *