Nytt bokkapitel diskuterar alkalisk urintorkning vid normalskala

I en biobaserad cirkulär ekonomi har inhemskt avloppsvatten en viktig roll att spela. Genom att separera avloppsvatten i olika fraktioner vid källan är det möjligt att skapa nya vägar för återvinningsresurser. I ett bokkapitel publicerat i Current Developments in Biotechnology and Bioengineering, diskuterar Simha et al. om den mest näringsrika avloppsfraktionen, människourin. Vi presenterar en ny, enkel men potentiellt revolutionerande teknik för återvinning av näringsämnen – alkalisk urinuttorkning. Vi beskriver sedan hur denna teknik kan kombineras med urinledande toaletter och integreras med befintlig sanitetsinfrastruktur för att skapa en servicekedja som säkert samlar in, innehåller, transporterar och applicerar urin som gödselmedel. De potentiella fördelarna, riskerna, kunskapsluckorna och utmaningarna kring implementeringen av ett urinledande och uttorkande sanitetssystem diskuteras. Slutligen undersöks möjligheterna att skapa smarta toaletter och digitalisera det föreslagna sanitetssystemet. För att läsa hela kapitlet, följ länken nedan:

Simha, P., Senecal, J., Gustavsson, D. J., & Vinnerås, B. (2020). Resource recovery from wastewater: a new approach with alkaline dehydration of urine at source. In Current Developments in Biotechnology and Bioengineering (pp. 205-221). Elsevier.

Alternativt, klicka här för åtkomst till den fritt tillgängliga förtryckversionen av kapitlet om RG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *