Reduktion av bakterier i förhållande till utfodringsregimer vid behandling av vattenbruksavfall i fluglarvskompostering

Samarbetet mellan miljöteknikgruppen vid SLU och Dr. Ivã Guidini Lopes från Aquaculture Center of Unesp (São Paulo, Brasilien) resulterade i en andra publikation, med titeln ”Reduktion av bakterier i förhållande till utfodringsregimer vid behandling av vattenbruksavfall i fluglarvskompostering ”, nyligen publicerad i Frontiers i tidsskriften Microbiology, som en del av forskningsämnet “Microbial dynamics during industrial rearing and processing of insects”.

I denna studie har kontaminerat vattenbruksavfall (fiskkadaver) med Salmonella spp., E. coli och Enterococcus spp. använts som tillväxtunderlag för amerikanska vapenflugan (BSFL, Hermetia illucens). Resultaten visade att BSFL inaktiverar båda Salmonella spp. och E. coli i viss utsträckning, men matningsregimen (dvs. tillförseln av substrat en gång eller vid olika utfodringshändelser) befanns påverka denna inaktiveringskapacitet hos larverna. När kontaminerat substrat tillfördes tre gånger, inaktiverades bakterier mindre jämfört med en enda tillförsel av detta kontaminerade material i början av försöket. Dessa resultat indikerar att ytterligare bearbetning bör utföras med både BSFL-biomassa och restmaterialet i slutet av behandlingen för att garantera fullständig hygienisering.

Hela artikeln tillgänglig på: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.01616/full

Kontakt: Cecilia Lalander

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *