Processeffektivitet och ventilationsbehov vid BSFL-kompostering av substrat med högt vatteninnehåll

Vår senaste publikation om fluglarvskompostering fick titeln Process efficiency and ventilation requirement in black soldier fly larvae composting of substrates with high water content och har nyligen blivit publicerad i Science of the Total Environment. I denna studie har vi undersökt påverkan på processeffektiviteten i fluglarvskompostering när vatteninnehållet i substratet ökar. Vi använde de samlade uppgifterna för att göra en modell som förutspådde den erforderliga ventilationen för att uppnå en behandlingsrest torr nog att möjliggöra torr separering av larver från behandlingsrester i slutet av komposteringen. Till skillnad från vad andra studier har funnit, hävdar vi att det är möjligt att fluglarvskompostera substrat med vatteninnehåll 80 – 90 % och torrseparera larverna från behandlingsresten. För underlag med vattenhalt > 90 % var det svårare, eftersom processeffektiviteten minskade kraftigt medan ventilationsbehovet ökade.

Lalander, C., Ermolaev, E., Wiklicky, V., & Vinnerås, B. (2020). Process efficiency and ventilation requirement in black soldier fly larvae composting of substrates with high water contentScience of The Total Environment, Volume 729, 10 August 2020, 138968.

Kontakt: Cecilia Lalander

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *