Jämförelse av behandlingsalternativ för näringsåtervinning från avföringsslam

The latest publication from our project in Uganda is on-line. We present a multi-criteria assessment method for planning and decision-making related to options for recovering nutrients from fecal sludge. We apply the method to the case of Kampala, Uganda. However, we start with a broad list of potential technologies and there are quite a few references for more information on these technologies – so the method and data should be interesting for other people interested in options for nutrient-recovery.

Den senaste publikationen från vårt projekt i Uganda är online. Vi presenterar en metod för bedömning av flera kriterier för planering och beslutsfattande relaterad till alternativ för utvinning av näringsämnen från avföringsslam. Vi tillämpar metoden på fallet i Kampala, Uganda. Men vi börjar med en bred lista med potentiella tekniker och det finns en hel del referenser för mer information om dessa teknologier – så metoden och data borde vara intressanta för andra som är intresserade av alternativ för näringsåtervinning.

Läs hela artikeln här: McConville, J. R., Kvarnström, E., Nordin, A. C., Jönsson, H., & Niwagaba, C. B. (2020). Structured Approach for Comparison of Treatment Options for Nutrient-recovery from Fecal Sludge. Frontiers in Environmental Science8, 36.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *