Kretsloppsteknik på SciFest 2020

Vi på Kretsloppsteknik har varit mycket aktiva i att nå ut till samhället och att engagera allmänheten med vår forskning och utbildningsverksamhet. Genom att fortsätta denna tradition, hittar du oss denna vecka på Fyrisov i Uppsala där vi har en monter för att delta i SciFest 2020 – en inspirerande vetenskapsfestival för skolelever, unga forskare och innovatörer samordnade av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet . Vid vår monter visar vi dig hur vi kan samla in och återvinna olika fraktioner från hushållet. Vi stoppar upp folkmassan genom att visa upp vår kompostering med amerikanska vapenflugslarver, en urinledande torr toalett och torr uringödsel, bionedbrytbar PeePoo-toaletter, engångsbruk, biokolfilter och rekvisita som visar hur mycket avfall vi producerar varje dag per person. Alla medlemmar i gruppen har stått vid montern för att prata med barn och inspirera dem att tänka annorlunda samt se värdet i det som samhället anser vara avfall. Det är ganska fantastiskt att se, höra och interagera med barn i alla åldersgrupper som stannar vid vår monter. Många var ganska aktiva, rörde och höll i larverna, fick sina vänner att göra detsamma och uppskattade tänkandet och resonemanget bakom återvinning av avfallsfraktioner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *