Presentation för gymnasieelever om fluglarvskompostering

Lovisa förklarar avfallshierarkin. Foto: Pernilla Bjerling

ProCivitas privata gymnasium är en liten skola med elever som går naturvetenskapsprogrammet och samhällsprogrammet. Skolan tillhandahåller sina elever föreläsningar om forskning en gång varje månad, kallad för månadens föreläsare, med olika teman. Denna månad var temat hållbara system då Lovisa Lindberg från Kretsloppsteknik åkte dit men även Maria Westerholm från institutionen av molekylära vetenskaper på SLU åkte dit och pratade om sin biogasforskning.

Eleverna visar sin uppskattning och ställer frågor. Foto: Pernilla Bjerling

Presentationerna uppskattades, om än mer av lärarna än förstaårseleverna, men båda bombarderades av frågor från eleverna under presentationerna vilket tas som ett gott tecken.

Kretsloppsteknik är mer än redo att sprida forskningen vidare till alla som är villiga att lyssna! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *