Urintorkning pilot i samarbete med peeKeep i Arles, Frankrike

I oktober 2019 reste Jenna Senecal till Arles, Frankrike, för att få kontakt med Nick Davies från peeKeep. Nick har designat en ny toalett och stuga och ville testa hur vår alkaliska torkningsteknologi skulle kunna integreras. Toaletten använder ett transportband för att transportera utsöndring och toalettpapper till en torkkammare utanför (den svarta PVC-enheten). Medan urinen dräneras och samlas upp för alkalisk behandling (den svarta och grå plåtboxen). Nick kommer att bygga fler av dessa toaletter som ska installeras på olika platser i södra Frankrike. Syftet är att alla system (ljus inuti kabinen, toalett, utsöndringsbehandling) ska rinna av solenergi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *