Testar det nya rollspelet RECLAIM

Vi avslutade året 2019 med en mycket rolig aktivitet – att testa ett nytt rollspel utvecklat av Jennifer McConville och hennes kollegor. RECLAIM är ett spännande, dynamiskt brädspel vars huvudsakliga syfte är att fungera som ett lärande verktyg för deltagande beslutsfattande i vatten- och sanitetsfrågor. Det finns flera intressenter representerade i spelet och alla spelare får spela varje intressent och samarbeta för att ge och förbättra sanitetssituationen i deras region. Själva styrelsen är modulär i den meningen att det kan arrangeras för att skildra den gruppen av spelarstäder, vare sig det är ett stadsnära område i Uganda eller stadsområdet i centrala Stockholm. Inte hade vi bara mycket roligt under rollspelet, utan vi tyckte också att det var intuitivt. I slutet av spelet reflekterade vi som spelare hur RECLAIM kan vara ett fantastiskt verktyg som kan hjälpa gemenskapens medlemmar att möta, dela och hjälpa till att förstå varandras perspektiv på sanitet och hur sådana spel ger en idealisk plattform för att få det att hända.

Rollspel och spel är aktiva inlärningsverktyg som är användbara för att lära sig relationer mellan teknik och samhälle, problemlösning i komplexa situationer och kommunikation. För mer information om RECLAIM, kontakta Jennifer McConville på Kretsloppsteknik.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *