Bröduppfödda larver blir väldigt feta

Hur påverkas fett-halten och sammansättningen hos larven av den Amerikanska vapenflugan av vad den äter? I vår senaste artikel publicerad i tidskriften Waste Management påvisar Nils Ewald och medförfattare nya resultat kring denna fråga. Studien baseras på elva försök där larver av den Amerikanska vapenflugan (Hermetia illucens) matats med olika substrat baserade på musslor, fisk, bröd och matavfall. Larvernas fett visade sig innehålla huvudsakligen mättade fettsyror, framförallt laurinsyra, men sammansättningen påverkades av larvernas vikt och vad de åt. Till exempel innehöll de larver som matats med musslor och fisk både EPA och DHA – två Omega-3 fettsyror som är av stort intresse för fiskodling. Det verkar dock som om innehållet av dessa fettsyror är för lågt för att kunna ersätta fiskolja i fiskfoder, men den skulle eventuellt kunna ersätta fraktionen av vegetabilisk olja. Andra potentiella användningsområdet av larvernas fett skulle kunna vara produktion av livsmedel eller bränslen.

Ewald, N., Vidakovic, A., Langeland, M., Kiessling, A., Sampels, S., & Lalander, C. (2020). Fatty acid composition of black soldier fly larvae (Hermetia illucens)–Possibilities and limitations for modification through dietWaste Management102, 40-47.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *