Ny publikation om förbehandling av bananskal för BSFL-kompostering

Alice Isibika och medförfattare har publicerat en ny studie i tidskriften Waste Management, om tillämpningen av förbehandlingar före BSFL-behandling av bananskal som är ett obalanserat substrat gällande fiber och näringsämnen, för att förbättra biokonverteringskvoten. De applicerade förbehandlingarna var icke-proteinkväve för balansering av kol/kväve, värme- och mikrob- (svampar och bakterier) förbehandlingar för att bryta ned komplexa föreningar i mer lättillgängliga former i bananskalen som skulle konsumeras av BSFL. De fann att direkt tillsats av ammoniaklösning i bananskal och tillsats av både svampar (Trichoderma, Rhizopus) och bakterier (BSFL-tarmbakterier) förbättrade BSFL-responseffektiviteten medan förbehandlingen med värme inte förbättrade BSFL-behandlingen. För mikrobiell förbehandling visade sig att 14 dagar var den totala tiden för att uppnå tillräcklig nedbrytning av bananskalen för BSFL-konsumtion.

Isibika, A., Vinnerås, B., Kibazohi, O., Zurbrügg, C., & Lalander, C. (2019). Pre-treatment of banana peel to improve composting by black soldier fly (Hermetia illucens (L.), Diptera: Stratiomyidae) larvaeWaste Management100, 151-160.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *