Christian Zurbrügg ansluter sig till Kretsloppsteknik som adjungerad professor

Vilket nöje att nu vara en del av detta spännande och motiverade team på SLU!!

Min hemmabas är på Sandec, avdelningen för sanitet, vatten och fast avfall för utveckling, vid det schweiziska federala institutet för vattenvetenskap och teknik (Eawag). På Sandec har jag arbetat sedan 1998, först som fastighetsforskare och sedan som chef och sedan 2015 som medlem i Eawag-direktoratet samtidigt som jag fortsatte min pågående forskning. Mina forskningsintressen ligger i det tvärvetenskapliga tillvägagångssättet för innovation och uppgradering av infrastruktur och tjänster i urbana områden i låg- och medelinkomstländer, med ett särskilt fokus på fast avfall och sanitet. Resursåtervinning och valorisering av avfall för områden med låg inkomst och medelinkomst har varit på min tillämpade forskningsagenda sedan många år. Utöver det har jag även hållit internationella program och projekt, publicerat vetenskapliga artiklar och bokkapitel om lämplig teknik och möjliggör miljöer i låginkomstområden och arbetat i många internationella kommittéer, arbetsgrupper och juryer. Mina nuvarande projekt utvecklas kring frågor om avfall för BSF-proteinproduktion, plastavfallsflöden och möjliga återvinningsalternativ och senare tittar jag på hantering av avfallsblöjor, sanitetsunderlag, uppförandeförändringsmekanismer för avfallssegregering och kostnadsmodellering av leveranskedjan.

För mer information om mitt arbete: https://scholar.google.com/citations?user=UpBXCvoAAAAJ&hl=sv

Jag ser fram emot inspirerande diskussioner och spännande nya projekt på SLU. Kontakta mig på christian.zurbrugg@slu.se

1 comment

 1. Hej Christian,
  Försökte att nå dig per telefon angående ett projekt som du kanske blir intresserad av med det kopplades till utlandet.
  Det gäller en del innovationer inom ett hållbart system för hantering av förnybart organiskt material i restprodukter och avfall. Genom att utveckla detta system i Sverige kan vi sedan hjälpa andra länder.
  Du kan nå mig på 070-733 11 20.
  Bästa hälsningar
  Růžena

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *