Chinmoy Deb går med i urinsorteringsprojektet

Vår tidigare praktikant, Chinmoy Deb från Indien, som kom till SLU förra året för sitt kandidatarbete om urinsortering, har framgångsrikt fått sin kandidatexamen i kemiteknik. För närvarande har Chinmoy startat sitt masterprogram i ”Jord, vatten och miljö” på SLU och har rekryterats som medlem i vår grupp. Under sitt kandidatprogram, i Indien, har han arbetat med urin för att ta bort näringsämnen och läkemedel. Med en angelägenhet om att koppla samman saniteten, hygien och jordbruk har han anslutit sig till gruppen för att fortsätta sin forskning om återvinning av växtnära näringsämnen med hjälp av urinsorteringsteknik.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *