Specialartikel “Biokol för miljöavloppsvattenrening”

Sahar Dalahmeh, forskare i vår grupp tillsammans med  Manfred Lübken, redigerar en specialartikel i tidskriften Applied Sciences som publiceras av MDPI. Specialartikeln fokuserar på ”Biokol för miljöavloppsvattenrening”. Inlämning av artikel bjuds in enligt följande rader:

Filtreringssystem kännetecknas i allmänhet som låga kostnader, enkla att använda och de har ett lågt utrymmesbehov. Filtermaterial bör t ex ha en stor specifik ytarea, låg bulkdensitet och bör vara lokalt tillgängligt där avloppsrening ska installeras. Nyligen har biokol visats vara effektiv i avlägsnande av organiska och oorganiska beståndsdelar, tungmetaller eller mikroorganismer från förorenat vatten. Jämfört med många andra filtermaterial har biokol fördelen att det kan produceras från lokalt tillgänglig biomassa och kan användas som jordändring efter avloppsrening. Syftet med denna specialutgåva är att diskutera både potentialen och gränserna för biokol som filtermaterial för avloppsrening.

För mer information, kontakta: Sahar Dalahmeh

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *