Ny publikation om avlägsnande av per- och polyfluoralkylämnen vid avloppsrening på plats

I denna studie undersökte vi potentialen för biokolfilter som en ersättning eller komplement för sandfilter för borttagning av per- och polyfluoroalkylämnen från avloppsvatten i avloppsanläggningarna på plats. I ett 22-veckors experiment undersöktes koncentrationer, avlägsnande och adsorption av nio perfluoroalkylkarboxylater (PFCA: er; C3-11) och tre perfluoroalkansulfonater (PFSA; C4, 6, 8) och en perfluoroktansulfonamid (FOSA; C8) i fyra behandlingar: biokol med aktiv biofilm, biokol med inaktiv biofilm, biokol utan biofilm och sand med aktiv biofilm. Vi fann att biokol utan biofilm uppnådde högre borttagningseffektivitet (90-99%) och adsorptionskapacitet (73 -168 ng g-1) för C7-C11 PFCA, C6, C8 PFSA och FOSA, än de andra biokol- och sandbehandlingarna. För alla biokolbehandlingar var PFAS med kortare kedja mer motståndskraftiga mot borttagning än PFAS med längre kedja.

För fler resultat och resultat, klicka på den här länken för att få tillgång till hela artikeln

Kontakt: Sahar.Dalahmeh@slu.se

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *