Slutkonferens MACRO projektet

                                                                Den 27 november var Kretsloppsgruppen med och presenterade resultat i MACROs slutkonferens i Stockholm. Projektet MACRO (Mat i Cirkulära Robusta system) hade för mål att stimulera innovation hos både kommuner och teknikleverantörer samt innovation kring produkter och tjänster kopplat till sorterande avloppssystem för samhällets organiska restprodukter. Projektet har bidragit till att fylla kunskapsluckor avseende både teknik och organisation. Genom MACRO skapas fler möjligheter för svenska aktörer att utveckla spetskunskap inom området vilket ökar möjligheterna för Sverige att positivt bidra till utvecklingen av framtidens hållbara städer. SLU har bidragit med forskning om potential för fluglarver kompostering av matavfall från köksavfallskvarnar och organisatorisk förutsättningar för implementering av källsorterade system inom VA-verksamhetsområde.                                                             

Läs mer om MACROs resultat: www.macrosystem.se

Kontakt: Jennifer Mcconville

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *