Demonstrations biokolsanläggningar för småskalig avloppsrening finansierades av Naturvårdsverket

Naturvårdsverket beslutade att bevilja Sahar Dalahmeh, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet 475 000 kronor för projektet “Demonstrationsprojekt av biokolsanläggningar för småskalig avloppsrening”. Projektet avser att skala upp laboratoriesystemet till full skala modul som behandlar avloppsvatten avsende övergörande ämne och mikroföroreningar. Det som utvärderas är systemets funktion och behandling förmåga samt utgående vatten kvalité. Projektsperiod är September 2018- juli 2019.

Kontakt Sahar Dalahmeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *