Ivã Guidini ansluter sig till kretsloppsteknikgruppen

Foto: Viktoria Wiklicky

Jag är biolog från São Paulo State University (Unesp) och är doktorand från Unesp Aquaculture Center (Caunesp), där jag för närvarande studerar olika metoder för hantering dödafisk. Jag har tidigare studerat termofil kompostering, där dödfisken använts som kvävekälla, medan träspån /jordnötsskal används som kolkälla. Jag har studerat komposteringsprocessen, gjort en ekonomisk bedömningsanalys samt undersökt de organiska gödningsmedlens påverkan på jordens fertilitet.
Under min tid vid SLU ska jag studera fluglarvskomposteringsprocessen av dödfisk. Studie har två huvudmål: 1) att utvärdera fluglarvskomposteringens processeffektiviteten och larvernas näringskvalitet vid behandling av dödfisk ensamt och vid sambehandling av dödfisk och vegetabiliskt avfall; 2) att utvärdera vad som händer med den zoonotiska sjukdomsalstrande bakterien Salmonella spp. under fluglarvskompostering av dödfisk.

Kontakt
Cecilia Lalander

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *