Påverkar larvspecifika bakterier komposteringsprocessen?

Foto: Evgheni Ermolaev

Jag heter Kristina Lundgren och läser till civilingenjör inom miljö- och vattenteknik på UU och SLU. Under hösten kommer jag att göra mitt exjobb på institutionen för energi och teknik på SLU inom ämnet fluglarvskompostering med amerikansk vapenfluga. Projektet går ut på att se hur larvspecifika bakterier påverkar komposteringsprocessen. Tanken är att se om det går att göra processen mer stabil eller effektiv genom att tillsätta en eller flera bakterier i substratet som larverna ska bearbeta. Det finns ännu inte så många studier gjorda med det här fokuset, så det ska bli väldigt spännande att se vad mina försök visar.

Kontakt
Cecilia Lalander

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *