Avloppets kväve och humus bör också återvinnas

Replik i Dagens Nyheter till Miljöministerns debattartikel. I en repliken argumenterar Håkan Jönsson och Björn Vinnerås tillsammans med 12 andra personer för att man måste titta bredare än att återvinna fosfor ur avloppsslam om man vill öka hållbarheten. https://www.dn.se/debatt/repliker/avloppets-kvave-och-humus-bor-ocksa-atervinnas/

Contact Björn Vinnerås

Post published by Prithvi Simha

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *