Besök från Finska vatten och avloppsföreningen

Den 4 september tog vi emot en delegation från Finska vatten och avloppsföreningen som var intresserade av decentraliserade sanitetssystem. Från gruppen presenterade Prithvi vår teknik för urinsortering. Vid seminariet medverkade flera andra organisationer utanför SLU, t.ex. VA-guiden och Havs och Vattenmyndigheten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *