Effekten av meloxicam på hältor

Vi har kommit en bra bit in på sommaren och med det kan man tänka sig att saker stannar av, men inte här . Vi är i full gång med vårt senaste projekt.

För ett par månader sedan startade vårt senaste projekt som vi lite löst kallar NSAID 2. Detta eftersom det är vår andra studie på NSAIDs (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs eller kort antiinflammatoriska och smärtlindrande medel) effekter på hältor. Exempel på sådana läkemedel är Metacam eller Fenylbutazon.

Under studiens gång kommer hästarna som är med att mätas med vårt objektiva rörelsesystem Lameness Locator tre gånger; en gång utan behandling, en gång när hästen stått på behandling i 4 dagar och slutligen under en hältutredning efter en veckas tid på NSAID-behandling.

Den sista mätningen genomförs på UDS hästklinik under en hältutredning

Med studien vill vi undersöka ifall det finns hältor som är smärtutlösta som inte blir bättre på inflammationsdämpande men som fortfarande kan släckas av en bedövning. Detta kommer hjälpa oss att avgöra vilken typ av smärttillstånd hästen känner vid hältan. En hälta som blir bättre på NSAID är av en mer akut art och medierad via inflammation medan en hälta som endast släcks med en bedövning är av mer kronisk eller neuropatisk art.

Under studiens gång kommer även hästarna filmas för analys av deras ansiktsuttryck. Detta för att studera hur hästens ansiktsuttryck ändras vid olika ortopediska smärttillstånd.

Vi ser med spänning fram emot resultaten!

Fotnot: vi söker fortfarande hästar till studien. Har du eller någon i din närhet en halt häst som du skulle vara en lämplig kandidat kan ni läsa mer här:
https://hastsverige.se/nyheter/halta-hastar-sokes-till-forskning/

Heldag på K1

Utöver våra andra projekt följer vi även hästarna på Beridna Högvakten under en tvåårsperiod. Cirka 60 hästar mäts med systemet Lameness Locator var tredje månad. Syftet är att studera symmetrin i rörelsemönstret och vad som händer över tid. Kan hästar ha en lindrig rörelsestörning som inte påverkas av träning? Som ni kanske vet är alla hästar på K1 valacker, ungefär i samma storlek och antingen fuxar eller skimlar. Hästarna rids och motioneras ungefär lika mycket och i samma förhållanden. Detta gör hästarna väldigt intressanta att titta på ur forskningssynpunkt.

Jag och Camilla, nyanställda i forskningsgruppen, var tillsammans med Marie H på plats för att mäta totalt 60 hästar i trav på rakt spår. Tack vare gott samarbete och lite hjälp från några soldater på plats hanns alla med under samma dag. Det blev många långa timmar innan vi kunde ta oss hemåt igen.

Vi ser med spänning fram emot de mätvärden vi får fram!