Projekt Islandshäst

Nu har vi varit på Island och förberett för vårt stora Islandshästprojekt som vi ska genomföra nästa vecka. Då kommer vi att studera hur islandshästar förändrar sitt rörelsemönster när de töltar, passar eller går i en oren trav: det har aldrig studerats tidigare.

 

Idag finns det ingen kunskap om hur vi på bästa sätt ska detektera hälta i andra gångarter än skritt och trav. Objektiv rörelseanalys med sensorer eller kamerateknik kan användas för att mäta hältor hos hästar men fram till idag endast i trav. I trav kan vi titta på huvudets rörelse för att se en frambenshälta och korsets rörelse för en bakbenshälta.

 

Att hältutreda Islandshästar kan verkligen vara en utmaning då det ofta kan vara svårt att se om hästen är halt samt vilket ben hästen är halt ifrån. Det beror på att islandshästarna ofta har en mycket snabb stegfrekvens och inte alltid går i en ren tvåtaktig trav. Syftet med vårt projekt är att studera hur Islandshästar förändrar sitt rörelsemönster i olika gångarter när de blir halta för att vi ska lära oss vad vi ska titta på samt hur vi ska kunna mäta hältor.

 

Till vår hjälp har vi testat ett sensorsystem där vi dels kan mäta vilken gångart hästen går i samt symmetrin i hästens rörelser. Vi har även videokameror som filmar hästarna i rörelse. På Island kommer vi att använda dessa verktyg för att mäta islandshästar där vi inducerat hälta kortvarigt genom att åstadkomma ett temporärt tryck mot sulan. Hältan försvinner sedan direkt när trycket tas bort.

 

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan SLU, Norges veterinärhögskola, Universitetet i Utrecht samt universitetet i Holar på Island.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *