Etikettarkiv: tips

Uppdateringsmöte

Alla behöver vi uppdateras! Idag har projektet haft möte för att uppdatera varandra på vad som händer med framförallt våra sommarjobbare. Vi pratade om vilka de har interagerat med, hur det gått och vad de fått fram. En stor del av diskussionen handlade också om de utmaningar som de stött på i fältet.

En utmaning handlar om att inte hitta det som du förväntas hittas. Vad gör vi när vi letar och letar men antingen inte lyckas hitta det som finns för vi kan inte kommunicera det akademiska vi är ute efter för någon utanför akademin, eller för att det helt enkelt inte finns? Alla våra sommarjobbare hade en relativt tydlig plan för vad de ville göra under sommaren men många av projekten ser inte likadana ut längre. För forskningsprogrammet är detta inte ett problem eftersom vi har en explorativ ansats.

En annan utmaning är att försöka få ett bra samtalsklimat under en intervju. För att kunna fånga kontexten, som är det vi är intresserade av, behöver vi styra samtalet förbi den enskilda individen. Vilket inte är helt lätt. Vi kom tillsammans framtill fyra olika ”strategier” som de kunde testa nästa gång de intervjuade:

  • Fråga vilka de pratar med när de ”behöver” något eller när de ska starta något.
  • Fråga om fler detaljer kring en händelse.
  • Prata med fler personer runt omkring individen eller händelsen.
  • Det är också intressant i sig om de bara pratar om sig själva, detta är ett forskningsresultat i sig självt.

Uppdatering från Ylva

Som vi tidigare berättat här på bloggen har projektet deltagit på landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik. Tillbaka kommer vi med lite mer inspiration och lite fler infallsvinklar på vad som händer i landsbygdssverige just nu. Under fredagen bussades hundratals deltagare ut till studiebesök på olika platser runt om i Västernorrland – och där fick vi se på entreprenörskap minsann! Har ni till exempel hört om Docksta bordtennisklubb? När skofabriken i Docksta gick i konkurs 1991 fick en nåtlerska frågan av en reporter på lokal-TV om hon tror att kommunen kan göra något för att rädda fabriken. ”Nej det vet jag inte, men bordtennisklubben kan kanske göra något”, blev hennes svar. Och det kunde de! Året efter bildades Docksta Utvecklingsaktiebolag och övertog skofabriken, som är i drift än idag. Läs mer om Docksta Utvecklingsbolag oss dess påverkan på det lokala samhället, i denna skriften från Mittuniversitetet.

Vad händer annars då? En hel del – på olika fronter i gänget. Själv kollar jag lite närmre på Öregrund i Östhammars kommun. Öregrund är en ort som är starkt präglat av sommarturism och jag är intresserad av hur säsongsvariationen spelar roll för entreprenörskapet i bygden. Jag är i färd med att träffa entreprenörer i Öregrund, och ni kommer få läsa mer om resultatet i skriftserien. Innan dess kommer fler uppdateringar från Öregrund här på bloggen!

Ha det!
/Ylva

Artikel om Röstånga

Madelene Pollnow berättar i senaste numret av Magasinet Filter om hur skånska Röstånga på några decennier har blivit en by man kör igenom till ett inspirerande exempel på landsbygdsutveckling. I början av 00-talet riskerade orten att gå om intet. En vändning kom: entreprenörer som drevs av affärsmöjligheter utanför städerna fascinerades av Röstångas naturomgivning och de lokala föreningar som ännu gav bygden vitalitet. 

Tillsammans med lokala eldsjälar och ortsinvånare som ville se en annan utveckling bildade de nytillkomna entreprenörerna föreningen Röstånga Tillsammans, som med hjälp av kommunens passiva stöd ansökte om Leader-pengar för att få till stånd lokalt initierade projekt. Idémöten hölls med invånarna för att bereda ett brett engagemang för bygdens utveckling. Det ledde till att utvecklingsbolaget Röstånga Utvecklings AB (Ruab) bildades. Ägare blev de många ortsbor som bidrog med aktiekapital. Genom Ruab skapades Sveriges minsta konsthall, innan andra projekt tog vid. Projekten har gett synergieffekter i form av nya företagsverksamheter inom Röstånga. Samtidigt rymmer denna initiativkraft en kritik mot Sveriges landsbygdspolitik. En av de aktiva personerna, Anette Nilson, säger: 

Om man ska vara lite elak så tror jag inte att folk i stan fattar hur det går till i landsortskommunerna i dag. Vi betalar mer skatt än de gör inne i stan, men jag betalar mitt eget avlopp, mitt vatten och vi har fått köpa och gräva ner ett eget reningsverk. Varje år betalar vi pengar för att ha en farbar väg till huset. Och nu får vi själva kalla hit bolagen för att få bredbandsutbyggnad.”

På SR Tendens finns också kortdokumentären Röstånga – byn som startade aktiebolag​. 

/ Gustav Broms

ps. Annie har sedan tidigare skrivit om Röstånga. Röstånga verkar vara ett fenomen som leder till diskussion.

Röstångas recept för landsbygdsutveckling

Under midsommarhelgen läste jag ett reportage i tidningen Land om byn Röstånga som bjöd in en konstnär att bo och verka i byn för att utmana byinvånarnas sinnen. Läs nätversionen här. Reportaget om Röstånga utmanade mig att våga tänka nytt och innovativt kring landsbygdsutveckling. Precis som Anneli skrev för något inlägg sen så kan landsbygdsutveckling se ut på väldigt olika sätt.

I fallet med Röstånga används konstnären som en katalysator, det är inte nödvändigtvis konstnären i sig som driver utvecklingen i byn. Konstnären kan därför inte heller ses som den enskilda entreprenören i det som händer. Istället används konstnären som det att samlas kring, något som drar folk till sig, och därmed möjliggör att människor börjar prata med varandra. I mötet kan sedan landsbygdsutvecklingen ske genom att t ex idéer utbyts och en stämning för byn sätts. Byinvånarna blir tillsammans, i mötet, entreprenörer i utvecklingen av den egna bygden.

Att se entreprenören som något vidare än bara den enskilda personen är dock ett perspektiv som jag sällan ser i strategier, konsultrapporter, statliga policys och till stor del även i forskning kring entreprenörskap. Det är något vi i vårt projekt och i vår forskning i stort arbetar med att förändra. Vi vill bredda synen på vad entreprenörskap och vad en entreprenör är då vi tror att det kommer göra att fler kan se entreprenörskap som ett verktyg för utvecklingsarbete. Precis som de gjort i Röstånga när de involverar hela byn för att tänka innovativt för framtiden.

– Annie

Möte med Heby kommun 2/3 2017

Det är andra gången vi rullar in i Heby för ett besök med kommunens Kultur- och fritidsenhet. Vid detta besök är det Thomas, Annie och Lovisa från SLU som deltar och Joakim, Anders och Stina från Heby kommun. Vi blir väl bemötta vid entrén till kommunhuset och slår oss ner med dagens första kaffe. Vi går rakt på från vårt förra möte. Vad var det egentligen som sades? Det är inte ovanligt att första mötet med ett gäng engagerade personer bottnar i dels eufori, dels i en viss tomhet. Dags att reda ut våra olika tankar och idéer. Vi börjar med det kommande mötet med lokala aktörer från föreningslivet och företagen vi tänkt arrangera den 20/3 i olika hörn av Heby kommun. Diskussionen resulterar i två områden, Östervåla och Heby. Kommunens representanter ger en bild av de olika områden, dess olikheter, vilka aktörer som finns där, hur företagsklimatet ser ut etc.

Diskussionen ramlar in på möjligheterna och utmaningarna med att arbeta i en relativt liten kommun med aktörer på lokal nivå. Personer, som i många fall har olika hattar på sig (entreprenör, föreningsaktiv och ibland politiskt aktiv) skapar fantastiska nätverk. Det är ett intressant klimat som vi ser fram emot att förhoppningsvis få mer insyn i under forskingsperioden. Diskussionen ramlar vidare in i den offentliga förvaltningen och hur man organiserar sig inom kommunen för att skapa utveckling. Joakim nämner begreppet ”Privat Offentlig Förvaltning” som en lyckad lösning. Kommunen har blivit ett organ där de privata aktörerna känner sig mer delaktiga i. Att se ”kunden i fokus”, i detta fall aktörer aktiva i kommunen, har enligt honom resulterat i en positiv anda.

Mötet fortsätter med att Joakim, Anders och Stina börjar name-droppa olika projekt som har fötts fram tack vare samverkan som finns mellan personer och orter. Fest i Heby (festiheby.se) är ett sådant projekt som har blivit en succé! Ett stort antal aktörer arrangerar sina event i olika delar av Heby kommun under en vecka i juni. En spännande grupp som några av oss från SLU kommer träffa den 27 mars vid deras planeringsmöte. Julkalender är ett annat exempel på projekt där allt från biblioteket till simhallen spelade in en kort film för att marknadsföra sin verksamhet. Finns fler goda exempel, och fler lär det bli!

Kaffet var slut för längesen och gav sin önskade effekt. Vi rullar ut från Heby med minst lika många nya och intressanta intryck som efter vårt förra mötet.

/ Lovisa Neikter