Master’s Project: Insect protein resource for plastic production

Published

Global plastic production is increasing with growing population and packaging demands. Plastic packaging production is responsible for nearly half of all plastic produced in EU. Currently there are no easy ways to recycle plastic mainly due to existence of multiple types of plastics that are not sorted properly. This leads to a reality that even in developed economies the majority of plastic packaging is not recycled but instead dumped, landfilled or in best case incinerated. While it is important to continue the work towards better plastic waste source-segregation, finding a sustainable and renewable raw material for plastic production is equally important.

FuktinnehÄll pÄverkar vÀxthusgasutslÀpp frÄn termofil matavfallskompostering

Published

Effekterna av fukt pÄ termofil komposteringsprocess undersöks i den senaste artikeln som publicerades i Journal of Cleaner Production: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118165

Det Àr kÀnt att alltför vÄta aktiva komposter kan orsaka överdrivet utslÀpp av metan (CH4), men det finns ingen enighet om hur snabbt utslÀppen förÀndras med förÀndring i kompostens fukthalt.

Fluglarvskomposterings-processmodeller för storskalig system pÄ Eskilstuna

Published
Amerikanska vapenfluglarver vÀxer i matavfallet. Foto Erik Dahlquist

En studie “Modellval för avfallsomvandlingseffektivitet och energikrav i en pilotanlĂ€ggning för storskalig fluglarvskompostering” presenterades vid den 60:e internationella konferensen för Scandinavian Simulation Society, SIMS 2019, i VĂ€sterĂ„s, Sverige.

Studien utvÀrderade vissa tekniska aspekter som Àr förknippade med larvtillvÀxt, ventilations- och torkningskrav i en pilotanlÀggning dÀr amerikanska vapenfluglarver anvÀndes för fluglarvskompostering av segregerat hushÄllsmatavfall och diskuterade modeller för att beskriva behandlingsprocessen och dess energieffektivitet.

VÀxthusgasutslÀpp frÄn smÄskalig fluglarvskompostering

Published
Frida Erlöv tar ett gasprov. Foto: Evgheni Ermolaev

En ny artikel dÀr utslÀpp av vÀxthusgaser frÄn smÄskaliga fluglarvskompostering utvÀrderas publicerades. LÀs hela artikeln hÀr: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.07.011

Syftet med studien var att utvÀrdera utslÀpp av vÀxthusgaser och ammoniak frÄn flyglarvskomposteringsbehandling av matavfall och effekterna av förbehandling och utsÀde av matavfallssubstratet med larvassocierade bakterier pÄ effektiviteten och hastigheten av behandlingsprocessen.

Moisture content affects greenhouse gas emissions from thermophilic food waste composting

Published

The effects of moisture on thermophilic composting process are investigated in the latest paper published in the Journal of Cleaner Production: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118165

It is known that too wet active composts can cause excessive methane (CH4) emissions, but there is no consensus on how much and what exactly the rate of this change is with changing moisture.

Modeling large-scale Eskilstuna pilot fly larvae composting system

Published
Black soldier fly larvae growth in the food waste. Photo Erik Dahlquist

A study “Model selection for waste conversion efficiency and energy demands in a pilot for large-scale larvae treatment” was presented at the 60th International Conference of Scandinavian Simulation Society, SIMS 2019, in VĂ€sterĂ„s, Sweden.

The study evaluated some technical aspects associated with larvae growth, ventilation and drying demands in a pilot sized black soldier fly treatment system treating segregated household food waste and discussed models to describe the treatment process and its energy efficiency.

Greenhouse gas emissions from small-scale fly larvae composting

Published
Frida Erlöv taking a gas sample. Photo: Evgheni Ermolaev

A new paper evaluating the greenhouse gas (GHG) emissions from small-scale fly larvae composting is published. The full paper is available here: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.07.011

The aim of the study was to evaluate GHG and ammonia (NH3) emissions from fly larvae composting treatment of food waste and the effects of pre-treatment and seeding of the food waste substrate with BSF larvae-associated bacteria on the efficiency and rate of the fly larvae composting process.

Forskning om fluglarvskompostering presenterades pÄ Matologi

Published
Vesa Hiltula, Benny Björk, Evgheni Ermolaev och Nils Ewald. Foto: Ingrid Strid.

Evgheni Ermolaev och Nils Ewald frÄn SLU Kretsloppsteknik tillsammans med Vesa Hiltula och Benny Björk frÄn Eskilstuna StrÀngnÀs Energi och Miljö AB presenterade de senaste forskningsresultaten och framstegen för den storskaliga implementeringen av flyglavskomposteringssystem som utvecklats i gruppen sedan 2011. Matologi Àr en Ärlig utstÀllning som hÄlls av SLU i Stockholm med fokus pÄ de senaste trenderna inom hÄllbara livsmedelssystem.

LÀs vÄr artikel pÄ matologi.nu för att veta mer om vad vi presenterade.

Bredvid oss pĂ„ utstĂ€llningen var en annan grupp SLU Akvakultur, som presenterade projektet “5 ton fisk i disk” som vi samarbetar i tillsammans med Eskilstuna StrĂ€ngnĂ€s Energi och Miljö AB och Axfoundation. LĂ€s en artikel om projektet pĂ„ matologi.nu.

Kontakt: Evgheni Ermolaev

Fly larvae composting research presented at Matologi

Published
Vesa Hiltula, Benny Björk, Evgheni Ermolaev and Nils Ewald. Photo: Ingrid Strid.

Evgheni Ermolaev and Nils Ewald from SLU Kretsloppsteknik together with Vesa Hiltula and Benny Björk from Eskilstuna StrÀngnÀs Energi och Miljö AB presented the latest research results and the large-scale implementation progress of the fly lave composting system developed in the group from 2011. Matology is a yearly exhibition held by SLU in Stockholm with focus highlighting the latest trends in sustainable food systems.

Besök frÄn vÄra kÀra grannar

Published

Den 12 mars fick vi besök av vÄra norska kollegor frÄn Norsk institutt for bioÞkonomi (NIBIO). PÄ besöket kom Trond MÊhlum, Bente FÞreid, Thorsten Heidorn och Anders Enoksen. FrÄn vÄr grupp deltog Björn VinnerÄs, Jennifer McConville och Cecilia Lalander. Vi presenterade om vÄra pÄgÄende projekt inom sÀker Äterföring av vÀxtnÀring. Björn presenterade om urintorkningen, Cecilia om fluglarvskompostering, medan Jennifer presenterade om sitt arbete om den svenska avloppssektorns beredskap för en övergÄng till nya tekniker. Vi uppdaterades pÄ ett av NIBIO:s pÄgÄende projekt om hÄllbar och cirkulÀra urbana odlingssystem som Àr ett samarbetsprojekt mellan intressenter i Europa och Kina (Sino-European innovative green and smart cities). Det gladde oss att fÄ veta att delegationen frÄn Norge kommit till oss för inspiration av möjliga tekniska lösningar. Vi hoppas att vi i framtiden ska samarbeta inom nÄgra av dessa spÀnnande tekniker.

Kontakt: Cecilia Lalander