Ex-jobb som utvärderar en urinsorteringspilot i fält i Finland

Jag heter Caroline Karlsson och jag går sista året på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet och SLU. Under vårterminen 2019 kommer jag att göra mitt examensarbete vid Institutionen för Energi och Teknik på SLU. Examensarbetet utförs som en teknisk utvärdering av ett pilotprojekt för urinsortering i Tammerfors, Finland. Jag kommer delta i byggnation, simulering och montering av systemet för urinsortering. Under våren kommer jag även att provta och utföra analyser av urinen med avseende på näringsämnena kväve, fosfor och kalium. Målet är att utvärdera systemet med hänsyn till erhållna halter av näringsämnena samt utifrån dess funktion med avseende på kapacitet och energiförbrukning.

Kontakt: Björn Vinnerås

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *