Nduhiu Gitahi, doktor i filosofi

Vi gratulerar Nduhiu Johnson Gitahi till doktorexamen i filosofi för sitt avhandlingsarbete: Isolering, serotyp och molekylär karakterisering av enteriska patogener för validering av Peepoo sanering längs hanteringskedjan i Kibera, Nairobi Kenya.

Studien utvärderade Peepoo sanitetslösning, en personlig toalett för engångsbruk för sanitetsbehandling av mänskliga utsöndringar och återanvändning som säker gödselmedel. Peepoo tillhandahålls som en lösning av skolsanering i stadsslum Kibera av IAS och elva skolor i Kibera var involverade för att bestämma sjukdomens prevalens. En hög prevalens detekterades för parasiter Entamoeba histolytica (28%), Ascaris lumbricoides (20%) och Trichuris trichura (13%) medan prevalensen av Cryptosporidium spp. var låg (2,4%). För Campylobacter spp. och patogena Escherichia coli var prevalensen 18,3% respektive 7%. Emellertid befanns en stor andel av bakterierna vara resistenta mot första och andra generationens antibiotika på olika nivåer. Viral infektion (Rotavirus och Adenovirus) hade låg prevalens och identifierades inte som ett hälsoproblem under studieperioden.

Att använda Peepoo som ett medel för att behandla utsöndringen från infekterade skolbarn visade att bakterier (patogener och indikatorer) inaktiverades i Peepoo vid den första provtagningen efter 2 veckor medan de mer beständiga Ascaris-äggen minskade gradvis i livskraft utan livskraftiga ägg som hittades i veckan 8, motsvarande en 4 log10-inaktivering. Studien drar slutsatsen att den viktigaste saneringseffekten är från den tillsatta urea eftersom inaktivering i kontrollerna var betydligt långsammare eller inte inträffade under studieperioden. Ett krukaexperiment visade att vid användning av obehandlade mänskliga utsöndringar som gödselmedel finns det en risk för upptag och internalisering av bakteriella patogener i de odlade växterna. Den höga prevalensen av sjukdomar i kombination med överlevnad i odlingssystem betonar behovet av att sanera behandlingen är mänskliga utsöndringar används som gödselmedel. Resultaten från denna studie visade Peepoos förmåga att effektivt inaktivera patogener som finns i mänskliga utsöndringar vid lagring under 8 veckor vid omgivningstemperatur. Detta minskade signifikant risken för patogener internalisering av koriander odlad i mark befruktade med mänskliga utsöndringar. Peepoo-påsen bör därför medvetet marknadsföras som en metod för hantering av mänskligt avfall i informella bosättningar och som alternativ källa för organiskt gödningsmedel. Massupptagning av barn rekommenderas efter var tredje månad i sådana informella bosättningar.


Doktorandprojektet har genomförts som en del av Peepoo– a leap frog sanitation solution finansierad av Sveriges forskningsråd men finansierades också delvis av Grand Challenges Canada. Doktorandstudien övervakades gemensamt av Prof. Michael M. Gicheru, Kenyatta University och co-handledare Dr. Annika Nordin, SLU, och Dr. Peter B. Gathura, University of Nairobi.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *