BONUS RETURN annual meeting and regional learning event in Helsinki

English version below.

Doktorand Solveig Johannesdottir och forskare Jennifer McConville deltog i det årliga mötet för projektet BONUS RETURN I Helsingfors 28-29 maj. De två interna dagarna avslutades med en dag för externa deltagare för kunskapsutbyte och diskussioner kring cirkulär ekonomi den 30e maj. Dagen startades med en presentation om RETURN projektet, följt av presentationer av Akko Karlsson (Kalmar Regional Council), Marcus Svedberg (Senior advisor, Stockholm Sustainable Finance Centre), Eija Hagelberg (Project Director, JÄRKI project, Baltic Sea Action Group) och Marc Klaus (Director, Race For The Baltic). Därefter hölls en paneldiskussion kring ämnet “Hur kan vi möjliggöra cirkulära innovationer för att starta hållbara förändringar i Östersjöregionen?”. Under eftermiddagen fick deltagarna sedan delta i diskussioner i mindre grupper kring ämnena risker och fördelar med cirkulär ekonomi, sociala dimensioner, hur entreprenörskap kan påverka omställningen till cirkulär ekonomi och nätverk för cirkulära innovationer. För mer information om projektet, se bonusreturn.com och kolla in #bonusreturn på Twitter.The BONUS RETURN partners in Helsinki, the 28th of May. PC: SEI 


BONUS RETURN annual meeting and regional learning event in Helsinki

PhD-candidate Solveig Johannesdottir and researcher Jennifer McConville participated in the annual BONUS RETURN meeting in Helsinki 28th-29th of May. The internal meeting was followed by a regional learning event on the 30th, where external partners were invited to participate. The learning event started with an introduction to the RETURN project, followed by presentations and panel discussion by fours key-note speakers: Akko Karlsson (Kalmar Regional Council), Marcus Svedberg (Senior advisor, Stockholm Sustainable Finance Centre), Eija Hagelberg (Project Director, JÄRKI project, Baltic Sea Action Group) and Marc Klaus (Director, Race For The Baltic). The panel discussion was on the topic “How can we enable circular innovations to trigger sustainable transformations in the Baltic Sea Region?” During the afternoon, the participants were engaged in smaller group discussions around topics such as risks and reward of circularity, social dimensions of circular economy, the role of entrepreneurship in the shift towards circular economy and creating a “community of practice” for circular solutions. For more information on the project, visit bonusreturn.com and check out #bonusreturn on Twitter.The BONUS RETURN partners in Helsinki, the 28th of May. PC: SEI

Contact Solveig Johannesdottir

Post published by Prithvi Simha

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *