månadsarkiv: juni 2018

Teaching at the UN-IHE

Swedish version below.

Close to midsummer, Björn Vinnerås was in Delft teaching students from the new MSc program in Sanitation at the UN-IHE. The lectures were in the module of “Sanitation Technology” talking about pathogens and hygienisation technologies. Lectures ended up discussing four case studies on how to manage a recycling sanitation system without spreading any diseases. A really inspiring group of students eager to learn and discuss this topic. They will be a good resource in the future of on-site sanitation and reuse of plant nutrients.            The new MSc program in Sanitation at UN-IHE, Delft PC: Shirish Singh

Fortsätt läsa Teaching at the UN-IHE

Ettårsmöte för EU-programmet Run4Life i Helsingborg

English version below.

Värdarna för ettårsmötet var Helsingborgs VA-organisation NSVA, som bland annat presenterade de spännande planerna för explateringen av det nya området H+ i centrala Helsingborg, inklusive visionerna för ett uthålligare avloppssystem med Recolab. Det var ett givande möte med tillbakablickar på projektets första år samt planeringen av kommande år när vi bland annat skall förbereda odlingsförsök med de olika avloppsbaserade gödselmedlen som produceras inom projektet. SLU representanter Björn Vinnerås & Annika Nordin.

Fortsätt läsa Ettårsmöte för EU-programmet Run4Life i Helsingborg

New publication on the drying of ion-exchanged human urine

In a recent study published in Water Research, members of the Kretsloppsteknik group investigated the possibility of alkalising human urine by anion-exchange and dehydrating urine into a dry fertiliser powder.Fresh urine was passed through an ion-exchanger, stabilised by alkalisation (pH >10), added to an alkaline media (wood ash/alkalised biochar) and dehydrated

Simha, P., Senecal, J., Nordin, A., Lalander, C., Vinnerås, B., 2018. Alkaline dehydration of anion–exchanged human urine: Volume reduction, nutrient recovery and process optimisation, Water Research. In Press. doi: 10.1016/j.watres.2018.06.001. Fortsätt läsa New publication on the drying of ion-exchanged human urine

BONUS RETURN annual meeting and regional learning event in Helsinki

English version below.

Doktorand Solveig Johannesdottir och forskare Jennifer McConville deltog i det årliga mötet för projektet BONUS RETURN I Helsingfors 28-29 maj. De två interna dagarna avslutades med en dag för externa deltagare för kunskapsutbyte och diskussioner kring cirkulär ekonomi den 30e maj. Dagen startades med en presentation om RETURN projektet, följt av presentationer av Akko Karlsson (Kalmar Regional Council), Marcus Svedberg (Senior advisor, Stockholm Sustainable Finance Centre), Eija Hagelberg (Project Director, JÄRKI project, Baltic Sea Action Group) och Marc Klaus (Director, Race For The Baltic). Därefter hölls en paneldiskussion kring ämnet “Hur kan vi möjliggöra cirkulära innovationer för att starta hållbara förändringar i Östersjöregionen?”. Under eftermiddagen fick deltagarna sedan delta i diskussioner i mindre grupper kring ämnena risker och fördelar med cirkulär ekonomi, sociala dimensioner, hur entreprenörskap kan påverka omställningen till cirkulär ekonomi och nätverk för cirkulära innovationer. För mer information om projektet, se bonusreturn.com och kolla in #bonusreturn på Twitter.The BONUS RETURN partners in Helsinki, the 28th of May. PC: SEI 

Fortsätt läsa BONUS RETURN annual meeting and regional learning event in Helsinki