Analysstöd för kartläggning av habitatnätverk för barrskogsfåglar

Idag kom en rapport som naturmiljökonsulten Calluna har gjort på uppdrag av Umeå kommun. Rapporten behandlar tillgång till  lämpliga skogsfågelhabitat i Umeå tätort  och baseras bland annat  på två olika dataset som har tagits fram vid SLU i Umeå, biotopdatabasen för Umeå kommun och rasterbaserade skattningar från Skogliga grunddata som finns tillgängligt via Skogsstyrelsens hemsida.

Läs rapporten i sin helhet.

Hampus Holmström, som är verksam som analytiker inom Skogsdatalabbet, bidrog med analysstöd kring hur öppna data om skogens volym och höjd från skogliga grunddata kan bearbetas och nyttjas som proxy för flerskiktad skog i brist på annan information om skogens flerskiktning.

Mer information om Umeå kommuns biotopdatabas

Skogliga grunddata

För mer information om projektet kontakta naturvårdare Marlene Olsson Cipi på Umeå kommun 

 

 

 

Invigning av Skogsdatalabbet den 19 oktober 2017

Den 19 oktober går startskottet för en ny verksamhet, Skogsdatalabbet som då inviger nya lokaler och utrustning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. 

Skogsdatalabbet erbjuder data, verktyg och expertis för att påskynda datadriven innovation bland företag och myndigheter inom skogssektorn i vid mening. Det kan handla om att utforska möjligheter att sambearbeta ny information med befintliga data eller att få stöd att anpassa befintliga verktyg och produkter för nya ändamål. Labbet genomför olika evenemang och mindre demonstrationsprojekt för att inspirera till ökad användning av skoglig information. Verksamheten riktas särskilt till nya användare så att data kommer till nytta i form av nya tjänster och produkter eller bättre beslut kring skogens hållbara brukande.

Invigningsdagen inleds med presentation av Skogsdatalabbets verksamhet, utrustning och resurser. Det går att följa förmiddagspasset via webben eller se det senare. Under lunchen blir det mingel i utställningen, där alla deltagare är välkomna att bidra.På eftermiddagen är det öppet labb med ett antal bemannade stationer, där det bland annat finns möjlighet att besöka skogen i VR, modellera utvecklingen i en naturskog med Heurekasystemet eller utforska statistik från Riksskogstaxeringen. Den som inte har möjlighet att delta på plats under dagen kan skriva in önskemål i anmälningsformuläret så återkommer vi vid ett senare tillfälle.

Här är detaljerat program och länk till anmälan till invigningen:

www.slu.se/skogsdatalabb/invigning.

Vi behöver din anmälan till invigningsdagen senast den 13 oktober. Det går dock att anmäla sig senare om du endast vill delta i förmiddagspasset som sänds via webben.

Läs mer om Skogsdatalabbet: http://www.slu.se/skogsdatalabb/