Workshop med vinnaren av Hack for Sweden award 2017

Den 19:e juni 2017 ordnade Skogsdatalabbet och Artdatabanken en gemensam workshop/webbinarium med utgångspunkt från  det vinnande bidraget av Hack for Sweden Award 2017, Projekt Skog. Johan Marand som stod bakom bidraget använde sig bland annat av heltäckande information om skogens ålder från SLU Skogskarta.

Ett syfte med workshopen var att höra mer om Johans planer kring vidareutveckling av den prototyp som han tog fram under tävlingen. Ett annat syfte var att visa på andra  skogliga data och analysansatser som kan ge ny information av värde för skoglig naturvärdesinventering.

I workshopen deltog Skogsstyrelsen, forskare från skogsfakulteten vid SLU samt representanter för två olika konsultföretag som arbetar med skogliga naturvårdsfrågor, Greensway och Ekologigruppen.

En oredigerad inspelning av workshopen går att se i efterhand.

Nedan en lista på ungefärliga tider för presentationer.

Inledning A-L Axelsson, Skogsdatalabbet, SLU 32.08-35.30

Johan Marand, vinnare av Hack for Sweden Award 2017. 37.50-1.13.57

Holger Dettki, Artdatabanken   1.13.57 -1.26.10

Mats Nilsson, SLU skoglig fjärranalys 1.26.54 -1.57.18

Eva Lindberg, SLU skoglig fjärranalys  2.28.28 – 2.58.40

Alejandro Ruete/Olof  Widenfalk Greensway 2.58.48 – 3.28.30

Avslutande diskussion 3.28.30 – 3.49.40

 

 

 

En ny blogg om skogliga data, verktyg och beslutsunderlag

Skogsdatabloggen fokuserar på skogliga data, verktyg och beslutsunderlag och hur dessa nyttjas och kan nyttjas av olika typer av användare inom den skogliga sektorn i vid mening. Till en början kommer inläggen att fokusera på den data och de verksamheter som ingår i Skogsdatalabbet eller i SLU:s skogliga miljöanalys. På sikt finns det dock planer på att bredda bloggandet genom att ta in gästskribenter, t ex från myndigheter, organisationer, företag eller andra universitet.

Skogsdatabloggen vänder sig främst till den som yrkesmässigt använder sig av skoglig information, men vi hoppas att även den som intresserar sig för skogliga frågor på sin fritid kan hitta något av värde i våra inlägg.

Ansvarig för Skogsdatabloggen är Anna-Lena Axelsson som är projektledare för Skogsdatalabbet och koordinator för Program Skog, som är ett av tio program inom SLU:s miljöanalys. Förutom inlägg från Anna-Lena kommer det att dyka upp inlägg från personer som arbetar inom de olika verksamheter och projekt som ingår i SLU:s skogliga miljöanalys.

Vill du veta mer eller bidra till innehållet i bloggen?

Kontakta Anna-Lena Axelsson