Agro-vadå?

Våra yrkesutbildningar är en central del av SLU:s identitet. Vi är det enda universitetet som ger dessa utbildningar i Sverige. Det är därför viktigt att vi tillsammans hjälps åt att stärka bilden av varumärket, innehållet och målen med dessa utbildningar.

Precis efter sommaren stötte jag ihop med frånträdande och tillträdande SLUSS-ordförande. Båda, som snart är klara agronomer, berättade att man funderade på att anordna ett möte med temat ”Vad är en agronom?”. Anledningen är att varken agronomistudenter eller eventuella, blivande sådana, känner en tydlig yrkesidentitet eller förstår vad en agronom är, eller kan bidra med. Nu arbetar kåren med att öka kännedomen om utbildningens möjligheter och relevans.

 När jag inte tillhörde SLU var jag rätt klar över vid vilken fakultet de olika yrkesutbildningarna var placerade. Men inte över vem som var huvudman för agronomutbildningen!

En av tankarna med Framtidens SLU är ju att stärka vår identitet som ett ledande sektorsuniversitet. Ett av de förslag som organisationsutredningen lämnade hösten 2012 var att den jordbruksrelaterade forskningen skulle samlas under fakulteten i Alnarp, medan dåvarande NL-fakulteten huvudsakligen skulle forska inom miljö- och biovetenskaper. Nu blev det inte så. Viktiga skäl var att vi inte ville skilja miljöforskningen från produktionsforskningen inom jordbruket, och att NL-fakulteten skulle ansvara för åtminstone en av våra stora yrkesutbildningar, agronomutbildningen (inriktningar ekonomi, livsmedel, landsbygdsutveckling eller mark/växt).

En följd av det blev att rektor inrättade ”Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk” med ansvar för dessa agronomutbildningar. Nämnden bemannas med fyra representanter (inkl. ordf.) från NJ, och en representant från vardera av de andra tre fakulteterna. Rektor inrättade också ”Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur” som bl.a. ansvarar för utbildningen av husdjursagronomer. I denna finns också tre lärare/forskare (inkl. ordf.) från VH och en representant från NJ.

Utbildningsnämnden har nu startat en viktig utredning om upplägget och innehållet i agronomprogrammen. Jag tycker det är viktigt att samtliga fakulteter som alltså är delansvariga för agronomutbildningarna, nu hjälper de huvudansvariga programnämnderna att lyfta fram en tydligare bild av vad en agronom är, och var utbildningarna ges. Så slipper vi kanske frågan i framtiden: Agro-Vadå?

 Torbjörn von Schantz

Prorektor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *