Dina synpunkter på betygsfrågan?

Den här gången vill jag ställa några frågor till dig som är student eller lärare på SLU:

 • Har du upplevt problem med att utländska universitet inte godtar betyg som inte satts enligt ett sjugradigt system?
 • Har det i så fall handlat om att inte få tillgodoräkna kurser eller kandidatexamen, eller har det handlat om problem när man diskuterar samarbets- eller utbytesavtal?
 • Hur stort är problemet?

Den svenska Bolognaexpertgruppen planerar ett seminarium som handlar om betygssystem i relation till studentmobilitet – och vi vill gärna ta del av olika erfarenheter. Skicka gärna synpunkter i kommentarsrutan nedanför, eller på min e-mail. 🙂

Bakgrund: De så kallade ECTS-betygen (A-Fx) utvecklades som en del i Bolognasamarbetet där tanken var att det lokala betyget skulle kunna kommuniceras och översättas någorlunda jämförbart internationellt. I praktiken har utvecklats en praxis där ECTS-betyg används målrelaterat vid vissa universitet och dessutom har flera länder infört skalan generellt. Det här var inte syftet från början och därför tog EU-kommissionen bort ECTS-betygen och lanserade i stället ECTS-Grading-Table, dvs överföringsnycklar kopplade till kurserna. Det har visat sig att detta system inte är tillräckligt känt och inte alltid godtas internationellt, vilket kan leda till problem med tillgodoräknande och avtal.

Vid SLU används en fyrgradig målrelaterad betygsskala från och med läsåret 2008/09 för de allra flesta kurserna och utbildningsprogrammen. Till betygsdokumenten bifogas en överföringsnyckel mellan den fyrgradiga skalan och ECTS-skalan:
5: Pass with Distinction = A and B,
4: Pass with Credit = C,
3: Pass = D and E
U: Fail = F and Fx

Inresande utbytesstudenter har rätt att få sina betyg direkt enligt den sjugradiga ECTS-skalan genom en överföring från den fyrgradiga skalan, så att de med bäst resultat inom betygsintervallet för 5:a får A, övriga B osv.

Bidra alltså till diskussionen, kom med bloggkommentar eller e-post direkt till Lena.Andersson-Eklund@slu.se.

Lena Andersson-Eklund

2 svar på ”Dina synpunkter på betygsfrågan?

 1. Har du upplevt problem med att utländska universitet inte godtar betyg som inte satts enligt ett sjugradigt system?
  Nej.
  Har det i så fall handlat om att inte få tillgodoräkna kurser eller kandidatexamen, eller har det handlat om problem när man diskuterar samarbets- eller utbytesavtal?
  Nej.
  Hur stort är problemet?
  Det är uppenbart att problemet existerar även om det inte har drabbat mig personligen. Som tidigare aktiv i ett av de existerande studieråden dök denna fråga upp vid något tillfälle då handlade det om att en utbytesstudent tyckte att det var djupt orättvist att få betyg C då hen presterat >75 % på tentamen vilket motsvarade en svensk 4:a.

  Sedan handlar det inte enbart om att underlätta den internationella biten. Ett fyrgradigt system blir orättvist ffa vad gäller betyg 4 där spännvidden mellan studenternas prestation är stor. A-F slår ut denna faktor.

 2. Jag har inte hört om några problem med tillgodoräknanden av kurser från SLU, däremot blir det problem med den låga översättningen av betyg 4 till C,. Jag tycker att det skulle stämma bättre med hur betyg 5 används hos oss att översätta
  5 till A
  4 till B och C
  3 till D och E

  men det är ju en helt annan diskussion!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *