Tag Archives: Källsorterande avloppssystem

Kretsloppsteknik vid det 28: e SuSanA-mötet

Flera från kretsloppsteknik deltog i det 28 Sustainable Sanitation Alliance mötet i Stockholm som en tidig start på världsvattenveckan. Parallellt med mötet som hade deltagare från hela världen kunde vi ha ett möte med Gustavo Heredia, VD för Aguatuya i Bolivia. Sanitation360 är vår grupps universitetsstartup som arbetar mer implementering av urintorkningssystemet och diskuterar med Aguatuya kring implementering av urintorkningssystem på urinsorterande toaletter i El Alto i Bolivia.

Continue reading Kretsloppsteknik vid det 28: e SuSanA-mötet

Jordbruksfältförsök på dehydrerad urin – “Granurin”

Under perioden december 2018 till februari 2019 har vi installerat och använt 8 stycken prototyper av urinuttorkningsanordningar i familjestorlek, i Uppsala. I slutet av processen lyckades vi producera 40 kg torrt gödselmedel (vilket våra kollegor i Frankrike kallar för ”granurin”) med ett kväveinnehåll på 10 %. Vi lyckades sålunda torka nästan 500 liter urin, vilket är vad en genomsnittlig person urinerar på ett år. Detta gödselmedel appliceras nu och testas som en del av AGROCAPI-projektet, där syftet är att “studera den agronomiska valoriseringen av produkter som härrör från urinkällans separation”. Försöken utförs i Frankrike av Tristan Martin och kollegor vid det nationella institutet för jordbruksforskning (INRA).

Cllick to read more about the AGROCAPI project

Kretsloppsteknik vid Uppsala stadsbibliotek för att diskutera kring vårt nuvarande vattenburna sanitetssystem

Nästa veckan kommer Annika och Cecilia från Kretsloppsteknik till Uppsala stadsbibliotek för att diskutera kring varför vårt nuvarande vattenburna sanitetssystem inte är så bra som många kanske tror och presentera vad vi tror kommer vara framtidens sanitetslösningar, som på ett bättre och mer effektivt sätt tillvaratar och hanterar resurserna i vårt avlopp.

Forskning kring urintorkning i finsk media

I samband med MORTTI-projektet testas vår grupps urintorkningsteknologi i fält vid Björneborgs Brigads militärträningsbas i Finland. Tidigare under veckan deltog våra gruppmedlemmar Caroline Karlsson och Prithvi Simha tillsammans med MORTTIs partners i ett organiserat mediaevent med flera lokala och nationella mediakanaler. Klicka på länkarna nedan för att ta del av vad media tyckte om besöket och vårt toalettsystem.

YLE: På TV The soldier’s piss improves the world – dry urine is a good fertilizer & i tryck: https://yle.fi/uutiset/3-10730337

Maaseudun Tulevaisuus: The Defense Forces are trying to recover urine as fertilizer – In the Pori Brigade exercise area there is a Biomaja field toilet

Helsingin Sanomat: In Säkylä, the nutrients of the urine are preserved, with the aim of making urine fertilizer

Satakunnan Kansa: Converting soldiers’ urine into dry fertilizer powder – a Swedish invention that can come into play at festivals in the future

Verkkouutiset: The recycling of the officers’ urine is being tested

Länsi-Suomi: Army is testing a pilot toilet in Säkylä

KontaktPrithvi Simha

Från soldaturin till torr gödsel: Björneborgs Brigad, finska försvarsmakten

Den 8 april arrangerade MORTTI-projektets partners en mediadag för att uppmärksamma vårt projekt i Finland som har varit igång sedan första veckan av mars. Pilotprojektet, som pågår i tre månader, stabiliserar och torkar urin från soldater och skapar samtidigt under säkra förhållanden en torr gödsel i pulverform. Projektet testar urintorkningsteknologin utvecklad av vår forskargrupp i fält. Caroline Karlsson och Prithvi Simha representerade Kretsloppsteknik på mediadagen. 

Continue reading Från soldaturin till torr gödsel: Björneborgs Brigad, finska försvarsmakten

Sverige till Finland – urintorkningspiloten på resa!

Den 25 mars gav sig tre av gruppens medlemmar, Prithvi Simha, Giulio Zorzetto, och Caroline Karlsson av till Finland med en släpvagn fullastad med komponenter som bildar ett urintorkningssystem. De tog nattfärjan och nådde destinationen nästa dag, då de fortsatte resan till Tammerfors. På plats i Tammerfors ska de nu med hjälp av den finska parten av projektet installera komponenterna i en portabel toalett. Urintorkningssystemet beräknas vara igång första veckan i mars.

Continue reading Sverige till Finland – urintorkningspiloten på resa!

Pilotprojektet för urintorkningen i funktion

Efter en veckas tid i Tammerfors, Finland var gruppen klara med installationen av urintorkningssystemet i Biomajatoaletten. Systemet inhyses i en portabel trailer som innehåller en pissoar och en urinsorterande torrtoalett. Urinen behandlas genom alkalinisering och koncentrering, en metod som har tagits fram och utvecklats av vår forskargrupp under flera års tid. Urintorkningen, som upptar en yta på endast 0,75 m2, har kapacitet att omvandla 30 l urin per dag till ett torrt gödsel med hög näringsämneskoncentration.

Den fjärde mars transporterade gruppen och övriga parter i MORTTI-projektet toaletten 100 km väst om Tammerfors. Toaletten är nu i bruk och tanken är att användningen ska fortskrida åtminstone tre månader till.

Continue reading Pilotprojektet för urintorkningen i funktion

Att konstruera ett pilotsystem för urintorkning

Kretsloppstekniksgruppen har sedan början av året jobbat på att konstruera ett pilotsystem för urintorkning. Flera medlemmar i gruppen har deltagit i utformandet, byggnationen, simuleringen samt testandet av systemet, som har kapacitet att behandla 30 l urin per dag på en yta mindre än 1 m2. Under perioden utfördes flera experiment både inom- och utomhus, se bilderna ovan. Idén är att systemet ska installeras i en portabel toalett i Finland under första veckan av mars med målet att behandla 30 l urin per dag.
Flera uppdateringar kommer!

Continue reading Att konstruera ett pilotsystem för urintorkning