Tag Archives: Källsorterande avloppssystem

Publikation om fältarbete av alkalisk urintorkning i pilotskala i Finland

I början av 2019 designade och installerade vi ett pilotskalssystem för att torka färsk urin som samlats in från cirka 100 toalettanvändare varje dag (eller högst 30 liter urin dag-1). Systemet implementerades på en finsk arméutbildningsplats (Camp Mauri) som tillhör Pori Brigade, som är garnison i Säkylä, Finland och användes under en period av tre månader mellan mars och maj 2019. I en ny publikation i tidskriften Frontiers in Environmental Science, vi beskriver resultaten av utvärderingen av tekniken. Publikationen kan öppnas här:

Simha P, Karlsson C, Viskari E-L, Malila R and Vinnerås B (2020). Field Testing a Pilot-Scale System for Alkaline Dehydration of Source-Separated Human Urine: A Case Study in Finland. Front. Environ. Sci. 8:570637. doi: 10.3389/fenvs.2020.570637

Continue reading Publikation om fältarbete av alkalisk urintorkning i pilotskala i Finland

Ny Post Doc i gruppen kommer att arbeta med bedömning av hållbarhet i avloppsvatten

Jag heter Priscila Lima och har just startat en postdoc inom miljöteknikgruppen. Jag kommer ursprungligen från Brasilien och har bott i USA och i Danmark under en längre tid. Jag är en miljöingenjör som har arbetat med fast avfallshanteringssystem sedan min kandidatexamen. Senast handlade min doktorsavhandling om miljöbedömning av system för fast avfall i Brasilien och en fallstudie i min kommun i det västra centrala landet där jag använde livscykelanalys. Innan jag kom till Sverige forskade jag i min hemstad med huvudfokus på livscykelanalys av olika typer avfall. Nu har jag gått med i kretsloppstekniksgruppen i ett projekt med Jennifer för att utvärdera hållbarhetsaspekterna av avfallssystem, med huvudfokus på näringsåtervinning från dessa system.

Nytt bokkapitel diskuterar alkalisk urintorkning vid normalskala

I en biobaserad cirkulär ekonomi har inhemskt avloppsvatten en viktig roll att spela. Genom att separera avloppsvatten i olika fraktioner vid källan är det möjligt att skapa nya vägar för återvinningsresurser. I ett bokkapitel publicerat i Current Developments in Biotechnology and Bioengineering, diskuterar Simha et al. om den mest näringsrika avloppsfraktionen, människourin. Vi presenterar en ny, enkel men potentiellt revolutionerande teknik för återvinning av näringsämnen – alkalisk urinuttorkning. Vi beskriver sedan hur denna teknik kan kombineras med urinledande toaletter och integreras med befintlig sanitetsinfrastruktur för att skapa en servicekedja som säkert samlar in, innehåller, transporterar och applicerar urin som gödselmedel. De potentiella fördelarna, riskerna, kunskapsluckorna och utmaningarna kring implementeringen av ett urinledande och uttorkande sanitetssystem diskuteras. Slutligen undersöks möjligheterna att skapa smarta toaletter och digitalisera det föreslagna sanitetssystemet. För att läsa hela kapitlet, följ länken nedan:

Simha, P., Senecal, J., Gustavsson, D. J., & Vinnerås, B. (2020). Resource recovery from wastewater: a new approach with alkaline dehydration of urine at source. In Current Developments in Biotechnology and Bioengineering (pp. 205-221). Elsevier.

Alternativt, klicka här för åtkomst till den fritt tillgängliga förtryckversionen av kapitlet om RG

Sanitation360 vinner SKAPA-priset 2020 i Gotlands län

Vår grupps spinoff företag, Sanitation360 AB, förklarades nyligen vinnaren av SKAPA-priset för Gotland, där företaget är baserat. Juryn på Gotland ansåg att S360-teamet (Jenna, Björn och Prithvi) var mycket bra representanter för Gotland. S360 går nu vidare till sista omgången, där vi kommer att tävla med företag från alla svenska län.

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris med målet att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och tilldelades sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket. Priset delas först ut på länsnivå, där alla länsvinnare får 10 000 SEK, sedan nationellt.

Continue reading Sanitation360 vinner SKAPA-priset 2020 i Gotlands län

Masterstudent gör sitt examensarbete inom urintorkningsprojekt

Vår praktikant Chinmoy Deb från Indien har framgångsrikt avslutat alla sina teoretiska ämnen på SLU för Masterprogrammet ”Jord, vatten och miljö” under ett år. I sina teoretiska ämnen hade han arbetat med mark-vattensystem och geokemisk modellering. Chinmoy har valt ett ”ettårigt examensarbete” för resten av studiepoängen. Han var här förra året för att avsluta sin kandidatexamen om urintorkningsteknologi. I år, i fortsättning med sitt tidigare arbete, kommer Chinmoy att fokusera på olika metoder och medier för urintorkning. I första hand kommer han att koncentrera sig på återvinning av vatten från människourin.

PhD Defence Jenna Senecal

Vi gratulerar Jenna Senecal för hennes lyckade presentation av sin doktorsavhandling “Safe Nutrient Recovery from Human Urine – System and Hugiene Evaluation of Alkaline Urine Dehydration”. Det var en mycket intressant diskussion med opponenten Professor Chris Buckley från University of KwaZulu Natal. Detta följdes av en lika intressant diskussion med betygsnämnden, Ana Soares Cranfield Water Sciences Institute, H.B. Wittgren VA-Syd & Sweden Water Research, Helvi Heinonen-Tanski University of Eastern Finland, Malgorzata Krzywonos Wrocław University of Economics and Business och Sofia Boqvist från SLU. Om du missade disputationen men tycker att det vore intressant att höra finns den upplagd på institutionen för Energi och tekniks Facebooksida. Evenemanget genomfördes både online och inför publik i en stor sal på SLU med vidhållande av social distans, totalt deltog 22 personer på plats och upp till ytterligare 36 personer via zoom. Allting fungerade bra även om vi saknade alla intressanta diskussioner på postseminariet efter disputationen.

36:e månadsmötet i projektet Run4Life

Det 36:e månadsmötet den 2-3 juni i projektet run4life hölls precis som allt annat, online. Alla presentationer och diskussioner anpassades för att hållas online. Det var intressant att få veta att alla experiment inkluderade i projektet fortsätter att gå framåt och att folk flyttar in ihusen med separerande system i Helsingborg, Gent, Sneek och Vigo. Alla ser framemot det sista året av projektet och vi är exalterade över de framtida resultaten från det.

Länk: https://run4life-project.eu/

Ny publikation om torkning av urin vid olika alkalina medier och temperaturer

I en studie, nyligen publicerad i Science of the Total Environment, presenteras resultat från en studie som undersöker torkning av färsk källsorterad urin i fem olika alkalina medier (pH > 11) med stigande temperaturer (50 och 60 °C), med minimal förlust av urea, urinens huvudsakligt kväveförening. Urinen kunde koncentreras 48 gånger, vilket ger torra slutprodukter med högt gödningsvärde: ungefär 10% N, 1% P, och 4% K. De fysikalisk-kemiska egenskaperna övervakades samt sammansättningen av olika torkningsmedier för att ge användbar insikt om deras lämplighet för torkning av urin. Det demonstrerades att det är möjligt att återvinna >90 % kväve när man behandlar färsk urin genom alkalisk torkning genom att hämma den enzymatiska hydrolysen av urea vid förhöjd pH och minimera den kemiska hydrolysen av urea med hög urintorkningsgrad.

Continue reading Ny publikation om torkning av urin vid olika alkalina medier och temperaturer