Björn Vinnerås befordrad till professor i Kretsloppsteknik

Den första juli befordrades Björn Vinnerås till Professor i Kretsloppsteknik på SLU. Ramverket för forskningen kommer fortsätta med fokus på teknik för att skapa säkra växtnäringskretslopp. Samtidigt kommer han att på halvtid bli prefekt på institutionen för Energi och Teknik. På den andra hälften av arbetet kommer han fortsätta med forskning inom kretsloppsteknik vid SLU.

Image credits: Göran Ekeberg / SLU Holding

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *