Intervjuer

En av målsättningarna med intervjuerna är att få så stor spridning som möjligt på deltagare som har längre erfarenhet av utfodring med hänsyn till geografi och förutsättningar för att fånga upp olika erfarenheter i olika delar av renskötselområdet, men också de olika orsakerna till utfodring. Och med utfodring hänvisas utfodring av livdjur under vintern (förutom vid flytt/samling). Vi pratar om bl a erfarenheter, förutsättningar, orsaker, för- och/eller nackdelar, effekter på kort- och lång sikt, rutiner och om sjukdomar/hälsa/kondition. Detta är förstås en grundläggande till i projektet och är otroligt tacksam för att alla som ägnat 1-2 h att prata om utfodring. Fler intervjuer kommer att genomföras både i Sverige och Finland när pandemin har lugnat ner sig. Jag har valt att avvakta med intervjuer istället för att genomföra någon på länk/telefon, men ser fram emot att ta del av mer kunskaper och erfarenheter förhoppningsvis till våren/sommaren!

Tusentack för alla som deltagit hittills!

Hittills har totalt 17 intervjuer genomförts i Sverige och Finland där syftet är att ta del av orsaker och erfarenheter av utfodring.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *