Preliminära resultat

Under maj blev jag klar med analyserna från försöket, och det var dags att presentera intressanta preliminära resultat på 2023 North American Caribou Workshop & Arctic Ungulate Conference i Anchorage, Alaska. Dessa måste jag förstås presentera här med: Preliminära resultaten visar att renar som varit på naturbete hela livet (kontrollgruppen) hade en högre sannolikhet att välja lavrika beten andra levnadsvintern jämfört med renar som blivit utfodrade i hägn under deras första levnadsvinter (Figur 1). När renarna fick tillgång till stödutfodring under andra levnadsvintern så hade kontrollgruppen högre sannolikhet att beta från marken i lavrika beten jämfört med den tidigare utfodrade gruppen (Figur 2A). Den tidigare utfodrade gruppen hade istället högra sannolikhet att spendera mer tid att gå omkring på lavrika betesmarker jämfört med kontrollgruppen (Figur 2A). Jag kunde inte se några statistiskt signifikanta skillnader i beteenden under tidsperioden de inte hade tillgång till stödutfodring i skogen. (Figur 2B).

Figur 1. Sannolikheten (y-axeln: 0 – 1) för renar att välja lavrika betesmarker (x-axeln: 0 – 70) där 0 = ingen lav, och 70 = mycket lav. Baserat på GPS-data februari – april 2021 i förhållande till lavmängd mellan kontrollgrupp som varit på fritt bete under hela studieperioden, och en utfodrad grupp som varit utfodrad i hägn förgående vinter . Röda kurvan representerar kontrollgruppen och blå kurvan representerar den tidigare utfodrade gruppen under andra levnadsvintern.

 

Figur 2.
Figur 2. Sannolikheten (y-axeln: 0 – 100) för renar att beta från marken (Ground) eller gå (Walking) beroende på mängden lav (x-axeln: 0 – 70) vid A) stödutfodring eller B) utan tillgång till stödutfodring.  Röda kurvan representerar kontrollgruppen och blå kurvan representerar den tidigare utfodrade gruppen under andra levnadsvintern.

 

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *