Vad är dina erfarenheter?

Publicerat den

Under mars hålls två webbaserade diskussioner kring hur utfodring påverkar renarna, renskötseln och betesmarkerna och hur vi kan arbeta för att motverka negativa effekter. Den 8–9 juni 2022 bjuder vi in renskötare från hela Sápmi (Sverige, Norge och Finland) i Arvidsjaur för att diskutera och summera kunskapen kring dessa frågor.

Anmäl dig på SSR’s hemsida för sista tillfället den 22 mars:
https://www.sapmi.se/diskussionsmote-om-utfodring-3-eller-22-mars/

 

Intervjuer

Publicerat den

En av målsättningarna med intervjuerna är att få så stor spridning som möjligt på deltagare som har längre erfarenhet av utfodring med hänsyn till geografi och förutsättningar för att fånga upp olika erfarenheter i olika delar av renskötselområdet, men också de olika orsakerna till utfodring. Och med utfodring hänvisas utfodring av livdjur under vintern (förutom vid flytt/samling). Vi pratar om bl a erfarenheter, förutsättningar, orsaker, för- och/eller nackdelar, effekter på kort- och lång sikt, rutiner och om sjukdomar/hälsa/kondition. Detta är förstås en grundläggande till i projektet och är otroligt tacksam för att alla som ägnat 1-2 h att prata om utfodring. Fler intervjuer kommer att genomföras både i Sverige och Finland när pandemin har lugnat ner sig. Jag har valt att avvakta med intervjuer istället för att genomföra någon på länk/telefon, men ser fram emot att ta del av mer kunskaper och erfarenheter förhoppningsvis till våren/sommaren!

Tusentack för alla som deltagit hittills!

Hittills har totalt 17 intervjuer genomförts i Sverige och Finland där syftet är att ta del av orsaker och erfarenheter av utfodring.

 

Utfodring av renar

Publicerat den

Detta är en ny SLU-blogg med fokus på renens beteende, hälsa och kondition i samband med utfodring. Min grundtanke med bloggen är dela med mig av uppdateringar inom projektet ”Reinfeed – utfodring av renar för framtida funktionalitet på naturligt bete” till renskötare (både de som deltar i projektet, men också andra som är intresserade).

I bloggen kommer jag framför allt dela med mig av information om händelser, planer och officiella resultat inom projektet, men även annan relevant information. Ni får gärna komma med frågor och kommentarer genom att lämna en kommentar i bloggen, eller maila mig på heidi.rautiainen@slu.se.

Tämä on uusi SLU-blogi, joka keskittyy poron käyttäytymiseen, terveyteen ja kuntoon ruokinnan yhteydessä. Blogin perusajatus on jakaa päivitykset projektissa ”Reinfeed – Tutkimus lisäruokinnan vaikutuksista porojen käyttäytymiseen” poronhoitajien kanssa.

Blogissa jaan pääasiassa tietoa projektin tapahtumista, suunnitelmista ja virallisista tuloksista, mutta myös muuta asiaa koskevaa tietoa. Blogissa jaan myös tietoja poromies-lehdestä ruotsalaisille poronhoitajille. Voit lähettää kysymyksiä ja kommentteja lähettämällä kommentin blogiin tai sähköpostitse osoitteeseen heidi.rautiainen@slu.se.

/Heidi