Ladda ner vår skriftserie

På denna sidan kan ni ladda ner alla våra skriftserier som utkommer inom ramen för projektet. Hör av dig till josefina.jonsson@slu.se för mer information eller för att få ett tryckt exemplar.

WP6 – Öregrund – Företagande under hela eller delar av året – publicerad 2019

WP5 – Entreprenörskap i Heby kommun – publicerad 2018

WP4 – Livstilsföretagare – publicerad 2018

Wp3 – Motstånd för entreprenörskap på landsbygden – publicerad 2018

WP2 – De gotländska eldsjälarna – publicerad 2018

WP1 – Inblickar i Fest i Hebys sammanhang – publicerad 2017