Biokol i smÄ avloppsanlÀggningar

Published

Nu finns rapporten ” Biokol i smĂ„ avloppsanlĂ€ggningar- Rening av övergödande Ă€mnen” pĂ„ Havs- och vattenmyndighetens hemsida. I Rapporten sammanstĂ€llde Sahar Dalahmeh, forskare i Kretsloppteknik grupp, hennes senaste resultat on biokols förmĂ„ga för rening av fosfor och kvĂ€ve i smĂ„ avlopp.

Med finansiering frĂ„n Havs- och vatten myndigheten genomförde Sahar Dalahmeh projektet ”Biokol i smĂ„ avloppsanlĂ€ggningar”. Projektet syftade till att utveckla biokol som filtermaterial för att förbĂ€ttra reningen av avloppsvatten i smĂ„ och enskilda avlopp. Projektet visade att kalk- och jĂ€rnimpregnering av biokol förbĂ€ttrade dess förmĂ„ga att binda fosfor, vilket innebĂ€r att det passar vĂ€l som filtermaterial i smĂ„ avloppsanlĂ€ggningar. För att inte mĂ€tta materialet bör impregnerat biokol anvĂ€ndas som en separat filtermodul för fosforrening efter huvudreningen (dĂ€r organiskt material och ammonium renas frĂ„n avloppsvattnet).

Biokolsfilter i tvÄ steg med vertikalflöde följt av horisontallflöde var effektivt för att reducera organiskt material och hade lovande prestanda för reduktion av totalkvÀve. Filtersystemets utformning behöver dock undersökas och optimeras. Projektet har studerat möjligheten att anvÀnda simuleringar för att optimera filterdjup, identifiera bÀsta belastningsförhÄllanden, utvÀrdera risken för igensÀttning av biokolet vid kontinuerlig belastning och dÀrmed biokolets effektiva funktionstid.

Bryts lÀkemedelsrester i avloppsslam ned under lagring?

Published

Hur mycket lÀkemedelsrester bryts ned i slam under lagring undersöks i projektet Reduktion av lÀkemedel och andra organiska miljöföroreningar under lagring/efterbehandling av avloppsslam. Ett storskaligt lagringsförsök med ca 430 ton slam fördelade pÄ 6 olika varianter pÄ slamlagring startade under tisdagen och onsdagen 29-30/5 pÄ HovgÄrdens avfallsanlÀggning i Uppsala samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Svenska Miljöinstitutet IVL och Uppsala Vatten och Avfall AB.

 Different conditions for sludge storage: thermophilic compacted sludge for open storage (left), mesophilic compacted sludge for open storage (middle)and mesophilic compacted sludge for covered storage (right). PC: Sahar Dalahmeh

Research shows Biochar is efficient in removing pharmaceutical residues at onsite sewage facilities

Published

In a very recent study published in Science of the Total Environment, Sahar Dalahmeh, a researcher at the Environmental Engineering Unit, and her co-workers investigated the potential of biochar filters to replace or complement sand filters for the removal of pharmaceutical residues from wastewater in onsite sewage facilities.

Potential of biochar filters for onsite sewage treatment