EttÄrsmöte för EU-programmet Run4Life i Helsingborg

Published

VÀrdarna för ettÄrsmötet var Helsingborgs VA-organisation NSVA, som bland annat presenterade de spÀnnande planerna för explateringen av det nya omrÄdet H+ i centrala Helsingborg, inklusive visionerna för ett uthÄlligare avloppssystem med Recolab. Det var ett givande möte med tillbakablickar pÄ projektets första Är samt planeringen av kommande Är nÀr vi bland annat skall förbereda odlingsförsök med de olika avloppsbaserade gödselmedlen som produceras inom projektet. SLU representanter Björn VinnerÄs & Annika Nordin.

Join Run4Life@IFAT / The virtuous circle of integrated nutrient recovery in Munich on May 17th

Published

The H2020 Run4Life project is organising a Stakeholder Engagement Workshop as a side event at the IFAT trade fair in Munich, on May 17th. Everyone with an interest in nutrient recovery is invited to take part in this inspiring event. The programme includes a wide variety of speakers ensuring that it will be a very interesting morning. Please visit http://run4life-project.eu/run4life-ifat  to have a look at the programme, and register your attendance.