EttÄrsmöte för EU-programmet Run4Life i Helsingborg

Published

VÀrdarna för ettÄrsmötet var Helsingborgs VA-organisation NSVA, som bland annat presenterade de spÀnnande planerna för explateringen av det nya omrÄdet H+ i centrala Helsingborg, inklusive visionerna för ett uthÄlligare avloppssystem med Recolab. Det var ett givande möte med tillbakablickar pÄ projektets första Är samt planeringen av kommande Är nÀr vi bland annat skall förbereda odlingsförsök med de olika avloppsbaserade gödselmedlen som produceras inom projektet. SLU representanter Björn VinnerÄs & Annika Nordin.