Monthly Archives: September 2017

How to get the best value out of organic waste?

Municipalities are expected to provide solid waste management to their inhabitants, funded by tax revenue or/and waste treatment fees. In many low and middle income countries, municipalities however struggle to provide an adequate level of service; in such places the informal sector plays a major role in the collection and treatment of solid waste. In contrast to the plastic and metal fraction, the organic fraction is not managed by the informal sector, primarily because it has low or no financial value and treatment would cost more than the possible revenue. If the organic fraction could be converted to valuable products, the treatment could bear its own cost and this could act as an incentive to collect and treat this fraction. Continue reading How to get the best value out of organic waste?

Hur fås högsta värdet ur biologiskt nedbrytbart avfall?

Kommuner förväntas tillgodose sina invånare med avfallshantering, vilket finansieras med skatteintäkter och/eller avfallshanteringsavgifter. I många låg-, och medel-inkomstländer kämpar kommunerna med att tillgodose en acceptable servicenivå och på dessa ställe sköter den informella sektorn ofta stora delar av insamlingen och behandlingen av avfallet. Till skillnad från plast-, och metallfraktionerna, sköter inte den informella sektorn om det biologiska nedbrytbara fraktionen; främst för värdet är så lågt att behandlingen skulle kosta betydligt mer än de möjliga inkomsterna. Om den biologiskt nedbrytbara fraktionen kunde omvandlas till produkter av högt värde skulle behandlingen kunna bära sin egen kostnad vilket skulle kunna uppmuntra insamlingen och behandlingen av denna fraktion.
I den här studien utvärderade och jämförde vi det potentiella värdet av produkter som erhölls i fyra olika behandlingsstrategier: termofil kompostering (den vanligaste förekommande behandlingen av det biologiskt nedbrytbara fraktionen globalt), fluglarvskompostering, rötning och fluglarvskompostering följt av rötning. Om ni är intresserade av vilken strategi som producerar högst värde, läs artikeln vidare här. Continue reading Hur fås högsta värdet ur biologiskt nedbrytbart avfall?

Research shows Biochar is efficient in removing pharmaceutical residues at onsite sewage facilities

In a very recent study published in Science of the Total Environment, Sahar Dalahmeh, a researcher at the Environmental Engineering Unit, and her co-workers investigated the potential of biochar filters to replace or complement sand filters for the removal of pharmaceutical residues from wastewater in onsite sewage facilities.

Potential of biochar filters for onsite sewage treatment

Continue reading Research shows Biochar is efficient in removing pharmaceutical residues at onsite sewage facilities

Licentiate Seminar: Luis Fernando Perez Mercado

Luis Fernando Perez Mercado, Doctoral Candidate at the Environmental Engineering Unit, Department of Energy and Technology will defend his licentiate thesis entitled, On-farm filtration technology for pathogen reduction: Reuse of low hygienic quality water for vegetable irrigation.

When?: 24 October 2017 at 13:30
Where?: Lecture Room 2034, MVM house, Swedish University of Agricultural Sciences

For further information, get in touch with Luis at the Department of Energy and Technology, P.O. Box 7032, SE-750 07 Uppsala, Sweden. E-mail: fernando.perez@slu.se

Abstract

Continue reading Licentiate Seminar: Luis Fernando Perez Mercado

Licentiate Seminar: Jenna Senecal

Jenna Senecal, Doctoral Candidate at the Environmental Engineering Unit, Department of Energy and Technology will defend her licentiate thesis entitled, Urea stabilisation and dehydration for urine-diverting toilets: System and hygiene evaluation.

When?: 24 October 2017 at 09:00
Where?: Lecture Room S, Ulls hus, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala

For further information, get in touch with Jenna Senecal at the Department of Energy and Technology, P.O. Box 7032, SE-750 07 Uppsala, Sweden. E-mail: jenna.senecal@slu.se

Abstract

Continue reading Licentiate Seminar: Jenna Senecal

Sanitation Technologies of the Future

When?: 25 October 2017 at 13:00
Where?: Room: Hörsal V, Ulls hus, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala

Online Streaming?: Click here

To honor Prof. Håkan Jönsson who retires during 2017, the Kretsloppsteknik research group at the Department of Energy and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences is organizing a Farewell symposium on the 25th of October, between 13:00 and 17:30. The Symposium, entitled “Sanitation Technologies of the Future” will host several Swedish and International experts who will present their visions about the future of the sanitation sector. A schedule of the symposium can be seen below.
Continue reading Sanitation Technologies of the Future