månadsarkiv: september 2017

Hur fås högsta värdet ur biologiskt nedbrytbart avfall?

English version below.

Kommuner förväntas tillgodose sina invånare med avfallshantering, vilket finansieras med skatteintäkter och/eller avfallshanteringsavgifter. I många låg-, och medel-inkomstländer kämpar kommunerna med att tillgodose en acceptable servicenivå och på dessa ställe sköter den informella sektorn ofta stora delar av insamlingen och behandlingen av avfallet. Till skillnad från plast-, och metallfraktionerna, sköter inte den informella sektorn om det biologiska nedbrytbara fraktionen; främst för värdet är så lågt att behandlingen skulle kosta betydligt mer än de möjliga inkomsterna. Om den biologiskt nedbrytbara fraktionen kunde omvandlas till produkter av högt värde skulle behandlingen kunna bära sin egen kostnad vilket skulle kunna uppmuntra insamlingen och behandlingen av denna fraktion.
I den här studien utvärderade och jämförde vi det potentiella värdet av produkter som erhölls i fyra olika behandlingsstrategier: termofil kompostering (den vanligaste förekommande behandlingen av det biologiskt nedbrytbara fraktionen globalt), fluglarvskompostering, rötning och fluglarvskompostering följt av rötning. Om ni är intresserade av vilken strategi som producerar högst värde, läs artikeln vidare här.

Kontakt: Cecilia Lalander

Fortsätt läsa Hur fås högsta värdet ur biologiskt nedbrytbart avfall?

Research shows Biochar is efficient in removing pharmaceutical residues at onsite sewage facilities

In a very recent study published in Science of the Total Environment, Sahar Dalahmeh, a researcher at the Environmental Engineering Unit, and her co-workers investigated the potential of biochar filters to replace or complement sand filters for the removal of pharmaceutical residues from wastewater in onsite sewage facilities.

Potential of biochar filters for onsite sewage treatment

Fortsätt läsa Research shows Biochar is efficient in removing pharmaceutical residues at onsite sewage facilities

Licentiate Seminar: Luis Fernando Perez Mercado

Luis Fernando Perez Mercado, Doctoral Candidate at the Environmental Engineering Unit, Department of Energy and Technology will defend his licentiate thesis entitled, On-farm filtration technology for pathogen reduction: Reuse of low hygienic quality water for vegetable irrigation.

When?: 24 October 2017 at 13:30
Where?: Lecture Room 2034, MVM house, Swedish University of Agricultural Sciences

For further information, get in touch with Luis at the Department of Energy and Technology, P.O. Box 7032, SE-750 07 Uppsala, Sweden. E-mail: fernando.perez@slu.se

Abstract

Fortsätt läsa Licentiate Seminar: Luis Fernando Perez Mercado

Licentiate Seminar: Jenna Senecal

Jenna Senecal, Doctoral Candidate at the Environmental Engineering Unit, Department of Energy and Technology will defend her licentiate thesis entitled, Urea stabilisation and dehydration for urine-diverting toilets: System and hygiene evaluation.

When?: 24 October 2017 at 09:00
Where?: Lecture Room S, Ulls hus, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala

For further information, get in touch with Jenna Senecal at the Department of Energy and Technology, P.O. Box 7032, SE-750 07 Uppsala, Sweden. E-mail: jenna.senecal@slu.se

Abstract

Fortsätt läsa Licentiate Seminar: Jenna Senecal

Sanitation Technologies of the Future

Farewell Seminar for Håkan Jönsson!

When?: 25 October 2017 at 13:00
Where?: Room: Hörsal V, Ulls hus, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala

Online Streaming?: Click here

To honor Prof. Håkan Jönsson who retires during 2017, the Kretsloppsteknik research group at the Department of Energy and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences is organizing a Farewell symposium on the 25th of October, between 13:00 and 17:30. The Symposium, entitled “Sanitation Technologies of the Future” will host several Swedish and International experts who will present their visions about the future of the sanitation sector. A schedule of the symposium can be seen below.
Fortsätt läsa Sanitation Technologies of the Future