Publikationer / Publications

Vetenskapliga artiklar/Peer-reviewed articles:

Röös E, Carlsson G, Ferawati F, Hefni M, Stephan A, Tidåker P, Witthöft C (2018) Less meat, more legumes – prospects and challenges in the transition towards sustainable diets in Sweden. Renewable Agriculture and Food Systems.  https://doi.org/10.1017/S1742170518000443

Rapporter/Reports:

Tidåker Pernilla, Carlsson Georg, Röös Elin (2018). Hur kan hållbarhet mätas på gården?  Institutionen för energi och teknik och Institutionen för biosystem och teknologi, SLU. https://pub.epsilon.slu.se/15789/ 

Henriksson Ylva (2017) Antinutritionella faktorer i baljväxter Hälsoeffekter, halter och effekter av beredning. SLU. http://blogg.slu.se/new-legume-foods/files/2017/06/Antinutritionella-faktorer-Ylva-Henriksson.pdf

Debattartiklar/Debate articles:

DN Debatt: ”Ät hälften så mycket kött och mer ärtor och bönor”, https://www.dn.se/debatt/at-halften-sa-mycket-kott-och-mer-artor-och-bonor/

Studentuppsatser/Student thesis:

Hultman Christina (2018) Abundance of root nodules on common bean, Phaseolus vulgaris – a comparison between Swedish fields with and without a recent history of common bean cultivation. Master’s Thesis in Biology Agriculture Programme – Soil and Plant Sciences, SLU. https://stud.epsilon.slu.se/13194/1/hultman_c_180313.pdf 

Olsson Camilla (2017) Expanding the grain legume food production in Southern Sweden : qualitative insights from producers and representatives from the food industry. Institutionen för biosystem och teknologi, SLU. https://stud.epsilon.slu.se/10627/

Da Silva Lernstål och Kiratsopoulos (2017) Prevent the World’s Doom, Consume a Healthy Legume: A Qualitative Study of Attitudes and Purchase Intentions of Health-Conscious Consumers. Jönköpings International Business School. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1103807&dswid=2798

Olsson Camilla (2017) Expanding the grain legume food production in Southern Sweden : qualitative insights from producers and representatives from the food industry.  Institutionen för biosystem och teknologi, SLU. https://stud.epsilon.slu.se/10627/

Henriksson Ylva (2017) Antinutritionella faktorer i baljväxter – Hälsoeffekter, halter och effekter av beredning. Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU. https://stud.epsilon.slu.se/10621/1/henriksson_y_170906.pdf

Eriksson Niklas (2017) Odling av baljväxter för humankonsumtion i Sverige : en handbok som beskriver de biologiska och teknologiska förutsättningarna för att odla baljväxter till livsmedel. Institutionen för biosystem och teknologi, SLU. https://stud.epsilon.slu.se/10636/

Annat intressant material om baljväxter / Other interesting legume resources:

KSLA anordnade den 14 december ett seminarium på temat Baljväxter. Det ger en bra bild över baljväxtfältet i Sverige. Du kan ta del av seminariet här:  https://vimeo.com/195969791.

The Global Pulse Confederation (GPC) is the not for profit peak body for the whole global pulses industry value chain. As the sole international confederation for the industry it enjoys membership from 18 national associations (federations) and over 600 private sector members. It has its head quarters in Dubai. On their webpage you can find lots of information on legumes.

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) facilitate the International Year of  the Pulses in 2016  in collaboration with Governments, relevant organizations, non-governmental organizations and all other relevant stakeholders. On their webpage there is plenty of useful information on pulses.