Videodata

Under vintern har vi samlat in data för valideringen av accelerometrarna (som mäter dynamisk acceleration dvs rörelserna hos renarna). Detta gjorde vi genom att sätta upp kameror i hägn där vi filmade renar med accelerometrar monterade på halsband, för att sedan koppla beteendena vi ser med ögat med accelerationen som accelerometern visar.

Med accelereometrarna hoppas vi kunna få detaljerad information om vad renarna gör nästa vinter när de allihop är ute på fribete. Hur mycket betar de? Betar de från marken? Äter de lav från träden? Hur aktiva är de? Kan vi till och med kunna fånga upp när de gräver med hjälp av accelerometrarna? Kommer vi kunna se någon skillnad i dessa beteenden mellan kalvarna som blivit utfodrade denna vinter jämfört med de kalvar som varit på fribete hela vintern? Det är frågor som vi vill undersöka. Under videoinspelningarna fick vi besök från Marianne på Arjeplogsnytt som gjorde den övergripande sammanfattning på projektet.

Repotaget hittar ni här:
https://www.arjeplognytt.se/2020/03/30/forskningsprojekt-inom-stakke-och-sirges-samebyar/?fbclid=IwAR20ajSrx5iWW5Vu7zeh70KpjvadLFymGyGVNaTfmXTxrn-QhvNJD2_E6Ok

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *