Vad ska vi göra i projektet?

Tillsammans initierar och driver de olika typerna av deltagare utvecklingsprojekt på landsbygden. Det kan handla om att t ex starta ett företagarnätverk, etablera en mötesplats för människor i centralorten, inleda ett projekt för att engagera äldre människor i bygdens utveckling, koppla ihop lokal matproduktion med den lokala skolan eller att profilera och förstärka någon del av det lokala näringslivet eller kommunens arbete. Vilka projekt som deltar beslutas på varje enskild plats i samråd mellan lokalbefolkning, rådgivare och myndighetspersoner, studenter samt forskare.