Vad får vi säga om människans relation till djuren?

Den 4 februari arrangeras ett seminarium för alla studenter och lärare på SLU  på temat djuretik. Under 2014 genomfördes en studiesocial enkät som bland mycket annat visade att vissa studenter på utbildningsprogram om djur upplever att de under undervisningen förhindras uttrycka sina tankar kring människa-djur-relationen.

Självklart måste både de som vill kritisera rådande normer och de som vill upprätthålla dem få komma till tals när värderingar om människans relation till djuren diskuteras. För att få möjlighet att lyfta dessa frågor utanför undervisningssammanhang bjuder Likavillkorsutskottet och undertecknad in till en eftermiddag med föredrag av Helena Pedersen och Torbjörn Tännsjö och efterföljande gruppdiskussioner på detta tema. VH-fakultetens dekanus Karin Östensson inleder. Välkomna!

Anmälan enligt info på programmet: Inbjudan_Djuretik_olika_infallsvinlar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *