Examensarbete kopplat till projektet!

Published

Veterinärstudent Gabriella Håkansson arbetar just nu med sitt examensarbete som handlar om fältsyrsors näringsinnehåll och om det skiljer om man skalar dem eller inte. Preliminära resultaten ser spännande ut och vi får säkert all anledning att återkomma!

2 abstracts accepted

Published

Den här veckan har vi fått besked om att vi fått två abstrakt accepterade till den största djuruppfödningskonferensen i Europa (EAAP, i Estland 2017). Rubrikerna är:

1) Amino acid contents of field crickets fed chicken feed, cassava tops and a weed and

2) Growth of reared Cambodian field crickets (Teleogryllus testaceus) fed weeds, agricultural and food industry by-products

This week we have got 2 abstracts accepted for the biggest European conference on animal production (EAAP, in Estonia 2017). The abstracts are entitled:

1) Amino acid contents of field crickets fed chicken feed, cassava tops and a weed and

2) Growth of reared Cambodian field crickets (Teleogryllus testaceus) fed weeds, agricultural and food industry by-products